×

РЕГИСТРАТУРА
Haigla 1, Пн-Пт: 7:30 - 18:00
+372 35 61 144
Vestervalli 15, Пн-Пт: 8:00 - 16:00
+372 35 72 778

VASTUVÕTUAJA TÜHISTAMINE

RIIKLIK E-REGISTRATUUR

TAGASISIDE

kantselei@narvahaigla.ee

Otsing

Tasu võtmise piirang

SA Narva Haigla ja Eesti Haigekassa vahelise ravi rahastamise lepingu lisa 1p.3.6.:

Tervishoiuteenuse osutaja ei tohi nõuda, et kindlustatud isik osaleks tervishoiuteenuste loetellu kantud tervishoiuteenuse eest tasumisel lisaks tervishoiuteenuste loetelus, ravikindlustuse seaduse § 43 lõike 1 alusel kehtestatud ravimite loetelus ja ravikindlustuse seaduse § 48 lõike 4 alusel kehtestatud meditsiiniseadmete loetelus märgitud omaosaluse maksmisele muul viisil kui õigusaktides sätestatud alustel ja ulatuses.

Saada meile oma teade

Tekkis probleem andmete edastamisega. Vead on esile tõstetud allpool.
Saada