×
Otsing

Spordimeditsiin

Noorsportlase Tervis

PROJEKTIS OSALEVAD ASUTUSED

KOOSTÖÖPARTNERID

PROJEKTI TUTVUSTUS

Spordimeditsiini ülesanded

Kehaline aktiivsus ja sportimine on terviseedenduse ja haiguste ennetuse olulised vahendid. Kehalisele võimekusele mittevastava koormusega ja avastamata terviseprobleemidega treenimise tagajärjel võivad tekkida tõsised tervisekahjustused (näiteks südame- veresoonkonna või tugi-liikumis süsteemi kahjustused) või ka äkksurm. Kehalise aktiivsusega seotud vigastuste ja haiguste diagnostika, ravi, ennetuse ja taastusraviga ning terviseedendusega tegeleb spordimeditsiin, mis on multidistsiplinaarne meditsiinieriala.

Spordimeditsiiniline terviseuuring

Suuremate kehaliste koormustega sportimist alustada soovivatel ning regulaarselt ja intensiivselt treenivatel inimestel (sh noorsportlastel) on soovitav läbida kompleksne arstlik terviseuuring.

Noorsportlaste tervisekontrolli sihtgruppi kuuluvad 9-19aastased noored, kes osalevad regulaarselt spordiklubi, spordikooli või kooli juures tegutsevates treeningrühmades ning kelle treeningtundide (1 treeningtund = 60 minutit) kestus nädalas on 5 või enam tundi (v.a kehalise kasvatuse tunnid). Üldine noorsportlaste tervisekontrolli eesmärk on tagada iga sportlase tervis ja ohutus nii treeningutel kui võistlustel. Laste ja noorte osalemine intensiivses treeningus ja ka võistlusspordis on suurendanud oluliselt vajadust tervisliku seisundi järelevalve järele.

PROJEKTI EESMÄRGID

Projekti peamisteks eesmärkideks on spordiga tegelevatel lastel ja noortel selliste terviseriskide kindlakstegemine, mille olemasolul esinevad vastunäidustused või piirangud regulaarseks suure intensiivsusega spordiga tegelemiseks.

  • Terviseuuringu eesmärgiks on:
  • eluohtlike ja/või puudeid põhjustavate seisundite väljaselgitamine,
  • haigus- ja traumaeelsete seisundite avastamine,
  • vereringe riskifaktorite kindlakstegemine,
  • ülekoormuse ennetamine,
  • tervisliku seisundi ja vajadusel kehalise võimekuse hindamine.

SIHTGRUPP

Noorsportlaste tervisekontrolli sihtgruppi kuuluvad 9-19 aastased noored, kes osalevad regulaarselt spordiklubi, spordikooli või kooli juures tegutsevates treeningrühmades ning kelle treeningtundide kestus nädalas on 5 või enam tundi (1 treeningtund = 60 minutit). Treeningtundide hulka ei arvestata kooli kehalise kasvatuse tunde.

Noorsportlased (kuni 19 aastased)

Uuringute maht

Sagedus

Teostaja

5 - 8 treening-

tundi* nädalas

spordiarsti vastuvõtt

põhjalik arstlik läbivaatus

EKG

spirograafia

lisauuringud meditsiinilistel näidustustel

(nt ehhokardiograafia, EKG koormustest,

röntgenuuringud,

ultraheliuuringud jm)

igal 2. aastal

spordiarst

 rohkem kui 8

 treeningtundi*
 nädalas

lisaks eelnevale:

EKG koormustest

lisauuringud meditsiinilistel näidustustel

1 kord aastas

spordiarst

 

* 1 treeningtund = 60 minutit

Terviseuuring on soovitav läbida treeningute alustamisel ning seejärel vastavalt treeningkoormusele korrata uuringut kas igal järgneval aastal või kahe aasta järel (terviseuuringute juhise alusel).

Treeneritel on treeningute juhtimise parandamiseks sageli vaja teada sportlase kehalise võimekuse näitajaid. Uuringud, mille eesmärk on ainult kehalise võimekuse hindamine ning andmete kogumine treeningute planeerimiseks, ei kuulu ravikindlustusest rahastatavate uuringute hulka ning selleks peab vahendid leidma kas spordiklubi või lapsevanemad.

NB! Samas on ka sellisel juhul baasuuringud (vastavalt treeningkoormusele) rahastatud Haigekassa poolt ning spordiklubi või lapsevanemete kanda jääb ainult täiendava (meditsiinilise näidustuseta) uuringu maksumus.

Loe edasi: Spordimeditsiiniliste terviseuuringute juhis (PDF)

PROJEKTI ARSTLIKUD TEGEVUSED

Terviseuuring algab anamneesi analüüsimisega sportlase poolt eelnevalt täidetud spordimeditsiinilise terviseuuringu küsimustiku põhjal: täpsustatakse antud vastuseid ning selgitatakse välja treeningkoormus antud perioodil; kaebuste või sümptomite olemasolu koormuse ajal, mis võivad viidata organismi kohanemishäiretele kehalise koormusega; krooniliste haiguste olemasolu; läbitehtud traumad; ravimite tarvitamine; pärilike haiguste esinemine perekonnas.
Anamneesi analüüsile järgneb põhjalik läbivaatus organsüsteemide kaupa.
Hingamisfunktsiooni hindamiseks teostatakse spirograafia.
Vereringesüsteemi hindamiseks registreeritakse elektrokardiogramm (EKG) ning mõõdetakse arteriaalne vererõhk.
Nädalas enam kui 8 tundi treenivatel või vereringe süsteemi kaebustega noorsportlastel teostatakse EKG koormustest veloergomeetril, mille käigus toimub pidev südametegevuse ning vererõhu monitoorimine.

Terviseuuringu andmete põhjal selgitatakse välja lisauuringute või teiste erialaarstide konsultatsioonide vajadus.
Kokkuvõtteks vormistatakse spordimeditsiinilise terviseuuringu otsus – kas lubatakse sportimine piiranguteta või terviseprobleemide ilmnemisel kehtestatakse piirangud.
NB! Noorsportlastele on terviseuuringud tasuta.

SPORDIARSTI KABINET
Tel 357 1314
SA Narva Haigla, Haigla 1, 6. korrus, kab. 607
Vastuvõtt alates 11.30 kuni 14.30 (tööpäeviti)
Arst Natalja Moskaljova

Eesti Haigekassa  Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon

Saada meile oma teade

Tekkis probleem andmete edastamisega. Vead on esile tõstetud allpool.
Saada