×
Otsing

Sotsiaaltöötaja abi

Õendusabi osakonna patsientidel sageli on esiplaanil just sotsiaalsed probleemid. Reeglina väheneb vanemaealiste patsientide kehaline võimekus pärast haiguse läbipõdemist või ealiste muutuste tõttu, suureneb kõrvalabi vajadus. Sellistel juhtudel tuleb patsienti abistada kvaliteetse elu korraldamisel pärast haiglast lahkumist. Selleks on osakonna koosseisus sotsiaaltöötaja amet. Sotsiaaltöötaja analüüsib patsiendi sotsiaalmajanduslikku olukorda, informeerib ta sotsiaalsetest õigustest, tutvustab patsiendile sotsiaalseid õigusi ja võimalusi. Koos patsiendi ja tema lähedastega otsib optimaalseid lahendusi, et tagada parema elukvaliteedi.

Sotsiaaltöötaja ülesanded:

 1. Jagab patsientidele ja nende lähedastele infot järgneva kohta:
 • sotsiaalhoolekannet puudutavad seadused, sotsiaalteenuste ja sotsiaaltoetuste taotluste esitamine;
 • riigi ning kohaliku omavalitsuse toetused ja teenused ning toetuse taotluse esitamise kord;
 • eraorganisatsioonide poolt pakutavad toetused ja teenused ning nende taotlemise kord;
 • hooldus- ja raviteenused ning hooldusasutuste, hoolduse ja taastusravi võimalused;
 • koduõendusabi;
 •  invatransport;
 • abivahendite soetamine;
 • puudega inimestele mõeldud rehabilitatsioon;
 • sotsiaalkindlustuse teemad.
 1. Ravikindlustuseta patsiendi avaldus ravikindlustuse taotlemiseks.
 2. Abi töövõimetuse, töövõime hindamise ja puude raskusastme tuvastamise ning toetuse taotluse esitamisel.
 3. Nõustamine patsiendile ja/või tema lähedastele:
 • haigusest ja/või invaliidsusest põhjustatud raskuste ning puude esinemisel;   
 • haiglast väljakirjutamise võimalustest; 
 • eluasemega seotud probleemide korral;
 • patsiendile igapäevase elu parema kvaliteedi tagamiseks olemasolevate ressursside kasutamise ja lisavõimaluste leidmise kohta;
 • kriisisituatsioonis;
 • vägivalda kogenud perede puhul.
 1. Juhendama ja abistama: asjaajamisel, seal hulgas erinevatele asutustele taotluste saatmisel ning dokumentide vormistamisel.

Töötajad

Jelena Penkova
Jelena Penkova
sotsiaaltöötaja
Maria Krutõhh
sotsiaaltöötaja

Saada meile oma teade

Tekkis probleem andmete edastamisega. Vead on esile tõstetud allpool.
Saada