×
Otsing

Patsiendi omaosalustasu määr

1.1. Ravikindlustuse seaduse §71 ja §72 ja SA Narva Haigla Nõukogu 03.10.2003.a otsuse alusel kinnitada, alates 01.02.2013.aastast statsionaari voodipäeva patsiendi omaosaluse määraks (kood T*078) 2,50 eurot, kuid mitte rohkem kui 10 päeva eest.

Voodipäevatasu ei võeta:
a) intensiivravi osutamise eest I – III etapis.
b) raseduse ja sünnitusega seotud statsionaarse arstiabi osutamise eest.
c) statsionaarse arstiabi osutamisel alaealisele. (kuni 18 aastased isikud).
d) kui patsient maksab ravi eest ise, kas osaliselt või täies mahus.
e) kui patsient sureb haiglas.
f) päevastatsionaari patsientidelt (ravi päevastatsionaaris ei loeta statsionaarseks raviks).

 

1.2. Kui patsiendilt võetakse tasu meditsiinilise abordi eest on vastavalt Tervisekassa tervishoiuteenuste hinnakirja kood 2210K järgi.

Patsiendi omaosaluse määr hinnakirja koodi 2210K järgi 30% kehtivast piirhinnast.

 

1.3. Kui patsiendilt võetakse tasu meditsiinilise abordi eest on vastavalt Tervisekassa tervishoiuteenuste hinnakirja kood 2287K järgi.

Patsiendi omaosaluse määr hinnakirja koodi 2287K järgi 50% kehtivast piirhinnast.

 

1.6. Alates 01.07.2023.a on hooldusteenuse statsionaarse õendusabiga õendasabi osakonnas määraks 124,24 eurot 1 päeva eest.

Patsiendi omaosaluse määr (kood T*2063P) 15% kehtivast piirhinnast (19,04 euro).

 

1.7 Integreeritud päevase õendusabiga ööpäevaringse hooldusteenuse ravipäeva arvestuslik üldine maksumus on 83,10 eurot. Linna rahastamise osa moodustab 70,60 eurot (85% üldmaksumusest), ülejäänu 15% (12,50 eurot) on patsiendi omaosalus. Vajalik Narva linnaarsti saatekiri.

 

Saada meile oma teade

Tekkis probleem andmete edastamisega. Vead on esile tõstetud allpool.
Saada