×
Otsing

Patsiendi omaosalustasu määr

1.1. Ravikindlustuse seaduse §71 ja §72 ja SA Narva Haigla Nõukogu 03.10.2003.a otsuse alusel kinnitada, alates 01.02.2013.aastast statsionaari voodipäeva patsiendi omaosaluse määraks (kood T*078) 2,50 eurot, kuid mitte rohkem kui 10 päeva eest.

Voodipäevatasu ei võeta:
a) intensiivravi osutamise eest I – III etapis.
b) raseduse ja sünnitusega seotud statsionaarse arstiabi osutamise eest.
c) statsionaarse arstiabi osutamisel alaealisele. (kuni 18 aastased isikud).
d) kui patsient maksab ravi eest ise, kas osaliselt või täies mahus.
e) kui patsient sureb haiglas.
f) päevastatsionaari patsientidelt (ravi päevastatsionaaris ei loeta statsionaarseks raviks).

 

1.2. Kui patsiendilt võetakse tasu meditsiinilise abordi eest on vastavalt Tervisekassa tervishoiuteenuste hinnakirja kood 2210K järgi.

Patsiendi omaosaluse määr hinnakirja koodi 2210K järgi 30% kehtivast piirhinnast.

 

1.3. Kui patsiendilt võetakse tasu meditsiinilise abordi eest on vastavalt Tervisekassa tervishoiuteenuste hinnakirja kood 2287K järgi.

Patsiendi omaosaluse määr hinnakirja koodi 2287K järgi 50% kehtivast piirhinnast.

 

1.4.  Statsionaarne ööpäevaringne õendusabiteenus

Teenuse hind on määratud Tervisekassa hinnakirjaga ja võib muutuda, kui hinnakiri muutub. 85% voodipäevade maksumusest tasub Tervisekassa, 15% (alates 01.04.2024 - 21,80 eurot/päev) on patsiendi omafinantseering.

 

Kehtiv Tervisekassa teenuste hinnakiri 

 

1.5. Statsionaarne ööpäevaringse hooldusega päevane õendusabiteenus (linnaarsti suunamisel)

Teenust osutatakse ainult Narva linnas registreeritud elanikele. Majutuse maksumust rahastab 85% ulatuses linnavalitsus, patsiendi omafinantseeringu osa on 15% (15,62 eurot/päev).

 

Osakonnas viibimise aeg on 30 päeva. Hind ei sisalda uuringuid, analüüside võtmist, meditsiinilisi uuringuid. Vajadusel tasub nende teenuste eest patsient ise (vastavalt Tervisekassa hinnakirjale).

 

1.6. Õendushoolduse tasuline intervallteenus

See teenus on suunatud kindlustamata patsientidele, kes vajavad ravi. Voodipäeva maksumus on reguleeritud SA Narva Haigla kehtiva hinnakirjaga (42 eurot/päev).

Hind ei sisalda uuringuid, teste ja arstlikke läbivaatusi. Vajadusel tasub nende teenuste eest patsient ise (vastavalt Tervisekassa hinnakirjale).

 

1.7. Hospiits

Hospitsihoolduse eesmärk on tagada vähihaigetele parim võimalik heaolu, valu vähendamine, muude sümptomite leevendamine või leevendamine ning lisaks sellele tähelepanu pööramine psühholoogilistele, sotsiaalsetele ja vaimsetele probleemidele.

Haiglas viibimise pikkus sõltub patsiendi tervislikust seisundist, kusjuures seisundit hinnatakse uuesti iga 14 päeva järel. Iga viibimispäeva eest kuni 10 päeva eest makstakse 2,50 eurot/päev, üle 10 päeva tasu ei võeta.

 

1.8. Tasuta koduõe teenus

Teenus on mõeldud osakonnast väljaviidavatele patsientidele, kes vajavad õendusabiteenuseid, kuid ei saa oma haiguse tõttu käia ambulatoorselt perearsti või eriarsti juures. Õendusteenuste loetelu hõlmab: patsiendi eluliste näitajate ja tervisliku seisundi jälgimist, patsiendi ja tema lähedaste harimist ja psühholoogilist tuge ning õenduslike manipulatsioone.

Kui olete teenuse vastu huvitatud, võtke palun 2-3 päeva enne haiglast lahkumist ühendust osakonna meditsiiniõega. Teenuse vajadust hindavad valveõde ja osakonnajuhatus.

 

Muud teenused

Teenus

Maksumus

Massaaž

20 min - 15 eurot

30 min - 20 eurot

Protseduuri maksumust reguleerib  SA Narva Haigla kehtiv hinnakiri.

 

Makse vastuvõtmine: vanem õde (113 kabinett), vastutav õde (111 kabinett). Arve tasumine on võimalik sularahas või pangaterminali kaudu.

 

Alates 01.07.2023 lõpetab SA Narva Haigla elanikele väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse osutamise kuna haigla prioriteediks on kvalifitseeritud õendusabiteenuse osutamine.

 

Saada meile oma teade

Tekkis probleem andmete edastamisega. Vead on esile tõstetud allpool.
Saada