×
Otsing

Günekoloogia abi

Vastuvõtt ravimiseks kella 11.30ni  toimub kuuekorruselise haiglahoone 3. korrusel kabinetis 1a, kus patsient registreeritakse, vormistatakse meditsiiniline dokumentatsioon /haiguslugu, infolehed.

Ülejäänud aja võtakse erakorralisi patsiente vastu vastuvõtutoa kaudu.

Patsient päevagünekoloogia vooditel.
Patsientide vastuvõtt operatsioonideks päevagünekoloogias toimub igal tööpäeval alates 7.30 kuni 8.00.
Plaanilise hospitaliseerimise korral peab naine saabuma järgmiste dokumentidega:
 
Suunamisel abordile:
 • naistenõuandla arsti suunamine,
 • operatsioonieelne ankeet ja narkoosiga nõustumise vorm,
 • roheline nõusoleku /või mittenõustumise/ blankett tervisliku seisundi info edastamiseks sugulastele või teistele isikutele,
 • nõustamisakt patsiendi nõusolekuga raseduse katkestamiseks,
 • abordi eest tasumise kviitung,
 • pass, ID-kaart või muu isikuttõendav fotoga dokument.
Operatsioonile suunamisel /eelnev registreerimine registratuuris:
 • naistenõuandla arsti suunamine,
 • operatsioonieelne ankeet ja narkoosiga nõustumise vorm,
 • roheline nõusoleku /või mittenõustumise/ blankett tervisliku seisundi info edastamiseks sugulastele või teistele isikutele,
 • infoleht nõusolekust diagnostilise väljakaapimise läbiviimiseks,
 • pass, ID-kaart või muu isikuttõendav fotoga dokument,
 • infoleht voodipäeva tasumise kohta.
Väljakirjutamine toimub samal päeval alates 11.00 kuni 15.00, olenevalt patsiendi enesetundest.
Märkus: kui naistenõuandla dokumendid 2, 3 ja 4 on vormistamata, siis vormistatakse need vastuvõtutoas.
 
Patsientide vastuvõtt plaaniliseks ravimiseks günekoloogiaosakonnas toimub igal tööpäeval alates 9.00 kuni 11.00.   Patsientide vastuvõtt erakorraliste näidustuste korral toimub ööpäevaringselt!
Plaanilise hospitaliseerimise korral peab naine saabuma järgmiste dokumentidega:
 • naistenõuandla arsti suunamine,
 • nfoleht meditsiiniliste teenuste osutamise kohta /nõusolek tasuda statsionaaris viibimise eest  2,5 euro iga päev/,
 • roheline nõusoleku /või mittenõustumise/ blankett tervisliku seisundi info edastamiseks sugulastele või teistele isikutele,
 • pass, ID-kaart või muu isikuttõendav fotoga dokument.
Märkus: kui naistenõuandla dokumendid 2 ja 3 ei ole vormistatud, siis vormistatakse need vastuvõtutoas.
 
Plaanilise hospitaliseerimise korral on soovitav omada:
 • Kitlit, särki, tuhvleid
 • Tualetitarbeid
Kaasa võib võtta ka:  mobiiltelefoni\väikese koguse toiduaineid /säilitamine spetsiaalses külmikus.
Patsient suundub meditsiinitöötaja saatel meditsiiniõe postile. Vajaduse korral /patsiendi raske seisund, tema liikumist takistavate haiguste olemasolu/ viiakse vastuvõtust osakonda transpordiraami või ratastooliga. Meditsiiniõde tutvub patsiendiga ja saadab ta palatisse, näitab kätte vaba koha. Seejärel tutvub patsient sünnitus-günekoloogiaosakonnas viibimise eeskirja ja päevakorraga, mis peab kajastama patsiendi statsionaaris viibimise kõiki külgi:
 • analüüside võtmise aeg, koht ja tingimused,
 • protseduuride ja manipulatsioonide läbiviimine,
 • reeglid patsiendi tutvustamiseks raviplaaniga, nõusoleku saamine invasiivsete diagnostika- ja ravimeetodite kasutamiseks,
 • eriline tähelepanu dokumentide vormistamisele enne operatsiooni /infolehtede olemaolu iga liiki operatsiooni kohta/ jne. 
Patsiendi väljakirjutamine osakonnast.
Eelseisvast väljakirjutamisest peab patsient /reeglina/ teada saama eelmisel päeval. Plaaniväline väljakirjutamine on lubatud ainult erakorralistel juhtudel.  
Patsientide väljakirjutamine toimub alates 11.00 kuni 13.00.
 
Statsionaarist väljakirjutamise päeval patsient:
 • vestleb raviarstiga ja saab soovitused,
 • saab väljakirjutamise epikriisi ja haiguslehe,
 • tasub statsionaaris viibimise eest kooskõlas kehtivate juhenditega,
 • suundub meditsiinitöötaja saatel vastuvõtuosakonda, saab riided ja riietub ümber.

Märkus. Plaanilise, aga ka puhkepäevadel toimuva väljakirjutamise korral vormistatakse dokumendid ja tasutakse eelmisel päeval.

Saada meile oma teade

Tekkis probleem andmete edastamisega. Vead on esile tõstetud allpool.
Saada