×
Otsing

Sünnitusabi

 

Oluline teave!
 
Kutsume Teid abistama oma abikaasat, tütart, sõbrannat sel keerulisel ja vastutusrikkal perioodil, milleks sünnitus on. Teie kohalviibimine, toetus ja osalus on väga tähtis ja vajalik!
Seejuures peate Te aga täitma järgmisi reegleid:
 • Sünnitusele lubatakse ainult üks inimene sünnitaja valikul, kellel ei esine hingamisteede infektsioonide sümptomeid.
 • Te peate olema riietatud puhtasse kodusesse riietusse ja jalatsitesse.
 • Teie füüsiline ja emotsionaalne seisund peab rahustama ja aitama sünnitajat, aga mitte vastupidi. Ebakaines olekus ilmumine on absoluutselt lubamatu!
 • Saatjat keisrilõikele ei lubata.
 • Saatja peab sünnitustoast lahkuma hiljemalt kahe tunni jooksul pärast lapse sündi.
 • Teil ei ole õigust sekkuda haigla personali töösse.
 • Te võite võtta kaasa tehase pakendis mineraalvett ja mahlu, šokolaadi, froteeräti, riietuse vastsündinule (kaks imikusärki, sipupüksid, mütsi, sokid) fotoaparaadi või videokaamera. Kõik muud esemed jätke riidehoidu.
 • Kui Te rikute ükskõik millist nendest reeglitest, siis peate viivitamatult lahkuma sünnitusplokist.

  

SünnitusabiRasedate vastuvõtt ravimiseks sünnituseelses osakonnas toimub sünnitajate vastuvõtutoas.

Juhend patsientide vastuvõtuks sünnitajate vastuvõtutoas:

 

I. Erakorraliste näidustustega rasedate, sünnitajate ja sünnitanute vastuvõtt 

1. Vastuvõtutoa meditsiiniõde võtab vastu alates 7:30 kuni 14:30, aga alates 14:30 kuni 7:30, puhkepäevadel ja pühade ajal teostab vastuvõttu sünnitussaali ämmaemand. Kui sünnitussaali ämmaemand on seotud sünnitusega, siis võtab vastu sünnitusjärgse posti ämmaemand.
2. Ämmaemand peab hindama raseda või sünnitaja üldist seisundit, mõõtma naise pulssi ja arteriaalset vererõhku, loote südamelööke ja koheselt kutsuma valvearsti. Kui valvearst on kinni sünnitussaalis või operatsioonitoas, siis võib ämmaemand vajaduse korral ise teha vaginaalse uuringu sünnitusteede seisundi hindamiseks /välja arvatud verejooksu juhtumid/. Erakorraliste situatsioonide korral võib ämmaemand pöörduda abi saamiseks kliiniku ükskõik millise arsti poole.
3. Valvearst peab naise üle vaatama vastuvõtutoas hiljemalt 15 minuti jooksul peale saabumist, hindama tema ja lapse seisundit ning koostama uuringu ja ravi kava.
4. Vajaduse korral alustada ravimeetmeid vastuvõtutoas või viivitamatult transportida ratastoolil osakonda. Kui olukord ei vaja viivitamatut abi, siis võib edasisi vastuvõtu ja sünnitusabi osutamise tegevusi /mõõtmine, dokumentatsiooni vormistamine jne/ viia läbi osakonnas.
5. Meditsiinilise dokumentatsiooni täitmine tehakse kooskõlas kehtivate juhendite ja isikuandmete kaitse seadusega.
 
II. Rasedate plaanilist vastuvõttu teostab vastuvõtutoa meditsiiniõde, tema eemalviibimise korral sünnitusjärgse posti ämmaemand.
Patsientide vastuvõtt plaaniliseks raviks sünnituseelses osakonnas toimub igal tööpäeval alates 10.00 kuni 12.00.
1. Kõigepealt hinnatakse raseda ja loote üldist seisundit. Vajaduse korral kutsutakse vastuvõtutuppa günekoloog. 
2. Arst peab plaanilises korras saabunud raseda üle vaatama esimese tunni jooksul peale saabumist /mitte hiljem kui 2 tunni jooksul, kui ta on kinni sünnitusel või operatsioonisaalis. Sellisel juhul peab ämmaemand mõõtma  naise pulssi ja arteriaalset vererõhku, loote südamelööke. 
 
Plaanilise hospitaliseerimise korral peab naine saabuma järgmiste dokumentidega:
 • naistenõuandla arsti suunamine,
 • raseda kaart,
 • pass, ID-kaart või muu isikut tõendav fotoga dokument,
 • roheline nõusoleku/mittenõustumise blankett terviseinfo edastamiseks sugulastele või teistele isikutele.
Plaanilise hospitaliseerimise korral on soovitav omada:  
 • kitlit, särki, tuhvleid
 • tualetitarbeid
Kaasa võib võtta ka:
 • mobiiltelefoni
 • väikese koguse toiduaineid (säilitamine spetsiaalses külmikus)
Patsient sünnituseelses osakonnas /rasedate voodid/.
Vastuvõtuosakonnast viiakse patsient meditsiinitöötaja saatel liftiga neljandale korrusele ämmaemanda postile.Vajaduse korral /patsiendi raske seisund, tema liikumist takistavate haiguste olemasolu/ viiakse vastuvõtust osakonda transpordiraami või ratastooliga. Ämmaemand tutvub patsiendiga ja saadab ta palatisse, näitab kätte vaba koha. Seejärel tutvub patsient sünnituseelses osakonnas viibimise eeskirja ja päevakorraga.
 
Patsiendi osakonnast väljakirjutamine.
Eelseisvast väljakirjutamisest peab patsient teada saama /üldiselt/ eelmisel päeval. Plaaniväline väljakirjutamine on lubatud ainult erandjuhtudel. Patsientide väljakirjutamine toimub kella 11 ja 13 vahel. Statsionaarist väljakirjutamise päeval patsient:
 • vestleb raviarstiga ja saab soovitused,
 • saab väljakirjutamise epikriisi ja haiguslehe,
 • suundub meditsiinitöötaja saatel vastuvõtuosakonda, saab riided ja riietub ümber.
Märkus. Plaanilise, aga ka puhkepäevadel toimuva väljakirjutamise korral vormistatakse dokumendid eelmisel päeval. Sünnitajad võetakse sünnitamisele vastu alates 7:30 kuni 14:30 igasuguste piiranguteta sünnitus-günekoloogia vastuvõtutoas, kus patsiendid registreeritakse, vormistatakse meditsiiniline dokumentatsioon /sünnituslugu, infolehed/, riietutakse ümber, riided antakse riidehoidu. Alates 14:30 kuni 7:30 toimub vastuvõtt vahetult sünnitussaalis.
 
Hospitaliseerimisele peab naine tulema järgmiste dokumentidega:
 • raseda kaart,
 • pass, ID-kaart või muu isikut tõendav fotoga dokument.
Hospitaliseerimisel on soovitav omada:
 • kitlit, särki, tuhvleid
 • tualetitarbeid
Kaasa võib võtta ka:
 • mobiiltelefoni
 • väikese koguse toiduaineid (säilitamine spetsiaalses külmikus)
Vastuvõtuosakonnast viiakse patsient meditsiinitöötaja saatel liftiga neljandale korrusele ämmaemanda postile.Vajaduse korral /patsiendi raske seisund, tema liikumist takistavate haiguste olemasolu/ viiakse vastuvõtust osakonda transpordiraami või ratastooliga. Ämmaemand tutvub patsiendiga ja patsient läheb tema saatel sünnitussaali. Seejärel tutvustab ämmaemand sünnitajat ja tema saatjat peresünnitusel viibimise eeskirjaga. Patsient asub sünnitussaalis kogu sünnituse aja ja 2 tundi peale sünnitust, siis viiakse ta üle sünnitusjärgsesse palatisse.
 
Sünnitanu väljakirjutamine osakonnast.
Eelseisvast väljakirjutamisest peab sünnitanu teada saama /üldiselt/ eelmisel päeval. Sellest teatab ringkäiku tegev arst /või ämmaemand/ peale väljakirjutamise kooskõlastamist neonatoloogiga. Plaaniväline väljakirjutamine on lubatud ainult erandjuhtudel.
 
Patsientide väljakirjutamine toimub alates 11.00 kuni 16.00. Statsionaarist väljakirjutamise päeval:
 • teeb sünnitanu läbivaatuse günekoloog, lapse vaatab läbi neonatoloog,
 • patsient vestleb günekoloogi ja neonatoloogiga ning saab lapse sünnitõendi, immuniseerimiskaardi, väljavõtte perearstile, soovitused,
 • meditsiinitöötaja saatel laskub vastuvõtuosakonda, saab riided ja riietub ümber.
Märkus. Plaanilise, aga ka puhkepäevadel toimuva väljakirjutamise korral vormistatakse dokumendid eelmisel päeval.

 

Saada meile oma teade

Tekkis probleem andmete edastamisega. Vead on esile tõstetud allpool.
Saada