×
Otsing

Projekt „Ida-Virumaa vaimse tervise keskuse loomine lastele ja noorukitele“

Kabinet asub SA Narva Haigla, Haigla 5, kab. 124. 

Kabinet töötab

Esmaspäev 8.00-16.00

Teisipäev 8.00-16.00

Kolmapäev 8.00-16.00

Neljapäev 10.00-18.00

Reede 8.00-16.00

Vastuvõtule on võimalik registreerida telefonil 35 71 881

2014. aastal avati Norra toetuse programmi “Rahvatervis” raames laste ja noorukite vaimse tervise kabinetid. Kabinettide avamise eesmärk on psühhiaatrilise abi pakkumine lapse elukohale lähemal.

Vaimse tervise kabineti teenus on tervishoiuteenus, mille peamiseks sisuks on probleemi täpsustamine ja seisundi hindamine, nõustamine, pere ja tugivõrgustiku liikmete toetamine. Kabinetis pakutavate teenuste sihtgrupiks on lapsed ja noorukid kuni 18. eluaastani, nende vanemad/hooldajad ning lastega tegelevad spetsialistid.

Meeskond lähtub oma töös lapse individuaalsusest ja tema paremaid huve arvestades ning teeb koostööd lapse, tema pere ja võrgustikuliikmetega. Kabinetti meeskonna töö hõlmab ka vaimse tervise probleemide ennetamist ning koostööd teiste lapsega tagelevate spetsialistidega.

Näidustused kabinetti pöördumiseks:

  • arenguga seotud probleemid.
  • käitumisprobleemid
  • õpiprobleemid,
  • meeleolu- ja emotsionaalsed probleemid,
  • söömisprobleemid,
  • psühhosomaatilised kaebused.

Vastuvõtule võib pöörduda ilma saatekirjata. Vajadusel võib ka eelnevalt helistada ja täiendavat informatsiooni küsida tel. 35 71881 või jelena.kangas@narvahaigla.ee Teenus on ravikindlustust omavale isikule tasuta.

Vastuvõtule tulekul kindlasti vajalik:

  • Isikut tõendav dokument(nii lapse kui ka saatja)
  • Seadusliku esindaja kirjalik nõusolek(kui saatjaks ei ole lapsevanem või muu seaduslik esindaja)

Soovitavalt:

  • Iseloomustuslasteaiast või koolist
  • Suunamiskiri(selle olemasolul)

Vastuvõtu viis läbi: vaimse tervise õde, psühholoog ja sotsiaaltöötja.

Lastepsühhiaatrilise sekkumise vajaduse ilmnemisel suunatakse laps/nooruk edasi meeskonnaga koostööd tegevasse regionaalsesse laste ja noorukite vaimse tervise keskusesse. Edasisuunamise põhjuseks võib olla vajadus täiendavateks psüühilise seisundi uuringuteks ja ravi korrigeerimiseks ambulatoorselt või haiglas.

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Saada meile oma teade

Tekkis probleem andmete edastamisega. Vead on esile tõstetud allpool.
Saada