×

РЕГИСТРАТУРА
Haigla 1, Пн-Пт: 7:30 - 18:00
+372 35 61 144
Vestervalli 15, Пн-Пт: 8:00 - 16:00
+372 35 72 778

VASTUVÕTUAJA TÜHISTAMINE

RIIKLIK E-REGISTRATUUR

TAGASISIDE

kantselei@narvahaigla.ee

Otsing
Õendusabi

Õendusabi

Suurte kogemustega ja hea ettevalmistusega personal on alati valmis teile appi tulema, osutama psühholoogilist toetust ja andma vajalikku infot eakate inimeste vajaduste ja hooldamise kohta

 

Õendusabi eesmärk on saavutada ja võimaluse korral parandada patsiendi tervislikku seisundit ning argipäevaste tegevustega toimetulekuvõimet, toetada stabiilses seisundis patsienti ning vajaduse korral leevendada tema vaevusi. Samuti valmistab õendusabi inimest ette koju või hooldusasutusse minekuks. Patsient võib sellist abi vajada pärast traumat või rasket haigust, kroonilise haiguse ägenedes, aga ka raskest haigusest tingitud vaevuste leevendamiseks.

Õendusabiteenuste hulka kuulub patsiendi ja tema lähedaste nõustamine, koolitamine, psühhoemotsionaalne toetamine.

Õendusabi osakonda suunamise vajaduse otsustab perearst või eriarst kas ise või koos õega. Osakonnas viibimise aeg ja osutatavad teenused sõltuvad patsiendi tervislikust seisundist ja õendusabivajadusest.

 

Narva Haigla õendusabi osakonna teenustena on võimalik saada kolme liiki õendusabi teenuseid

  • Statsionaarne ööpäevane õendusabi teenus. Voodipäeva hinna kehtestab haigekassa, teenuse osutamise hind võib muutuda haigekassa hinnakirja muutumisel. 85% tasub ravikindlustatud inimese eest Haigekassa, patsiendi omaosalus on 15%. Keskmine õendusabi osakonnas viibimise aeg on 21 päeva. Ravil viibimise aeg võib muutuda sõltuvalt patsiendi tervisliku seisundi raskusest. 
  • Statsionaarne päevane õendusabi teenus koos ööpäevase hooldusega. Teenus on kättesaadav vaid Narva linnas registreeritud elanikele. 85% ravil viibimisest rahastab linnavalitsus. Patsiendi omaosalus on 15%. Osakonnas viibimise aeg on 30 päeva üks kord poolaasta jooksul. Selle teenuse maksumuse hulka ei kuulu uuringud, proovide võtmine, arstide ülevaatused. Kui tekib vajadus sellisteks manipulatsioonideks tasub nende eest patsient www.narva.ee - / linnavalitsuse hinnakirja aktiivne link.
  • Patsientidel, kellel puudub ravikindlustus ja lihtsalt hooldust vajavatel isikutel on võimalik saada tasulist statsionaarset õendusabi. Viibimise aeg vähemalt 14 päeva ühel korral. Voodipäeva tasu suurus on sätestatud SA Narva Haigla kehtivas hinnakirjas.Selle teenuse maksumuse hulka ei kuulu uuringud, proovide võtmine, arstide ülevaatused. Kui tekib vajadus sellisteks manipulatsioonideks tasub nende eest patsient.

 

Tasulised teenused

  • Ravivõimlemine – individuaalne treening patsiendiga 30 minuti jooksul.

Protseduuride hind on sätestatud SA Narva Haigla kehtivas hinnakirjas.

Tasu vastuvõtt: vanemõe toas 115, vastutava õe toas 111. Arve tasumne on võimalik sularahas või pangaterminali kaudu.

 

Iseseisva õendusabi teenuse osutamiseks ei kuulu hospitaliseerimisele:

  • patsiendid, kellel puudub ravikindlustus;
  • patsiendid, kellel puudub arsti saatekiri;
  • ägedas järgus haigusega, nakkushaigustega patsiendid;
  • täpsustamata diagnoosiga patsiendid (sellised patsiendid vajavad arstiabi iga päev, lisauuringuid ja -analüüse, mida ei tehta iseseisva õendusabi osakonnas);
  • rahutud, agressiivsed ja psühhiaatrilist ravi vajavad patsiendid (õendusabi osakond on lahtine osakond, mis ei sobi psühhiaatriliste probleemidega patsientide raviks;  me ei saa rakendada meetmeid rahutute ja teisi patsiente häirivate patsientide kinni hoidmiseks);
  • patsiendid, kes vajavad arstiteenust ööpäev läbi.

Töötajad

Galina Kuznetsova
Galina Kuznetsova
vanemõde
Natalja Ivanova
Natalja Ivanova
vastutav õde
Darja Kuznetsova
Darja Kuznetsova
sekretär
Jelena Penkova (lapsehoolduspuhkusel)
Jelena Penkova (lapsehoolduspuhkusel)
sotsiaaltöötaja
Maria Krutõhh
sotsiaaltöötaja

Saada meile oma teade

Tekkis probleem andmete edastamisega. Vead on esile tõstetud allpool.
Saada