×
Otsing

E-konsultatsiooon

Narva Haiglas osutatakse e-konsultatsioone järgmistel erialadel:

  1. Pulmonoloogia
  2. Kardioloogia
  3. Endokrinoloogia
  4. Günekoloogia
  5. Üldkirurgia
  6. Ortopeedia

Mis on e-konsultatsioon?

E-konsultatsiooni teenus võimaldab perearstidel konsulteerida eriarstidega oma patsiendi terviseprobleemi täpsustamiseks, et saada kiirelt nõu edasiseks raviks, lisauuringuteks ja eriarstiabisse suunamise vajalikkuses. Tänu e-konsultatsioonile paraneb pere- ja eriarstide vahel liikuva info kvaliteet. Samuti aitab see teenus kokku hoida patsiendi aega, sest enam ei pea alati ise eriarsti juurde kohale minema.

E-konsultatsioon algab sellest, et perearst hindab vastuvõtule tulnud patsiendi tervislikku seisundit ning otsustab, kas patsient vajab eriarsti konsultatsiooni või mitte.

E-konsultatsiooni käigus otsustab eriarst, kui tõsine on inimese tervisemure ja kui kiiresti ta tema vastuvõtule jõudma peab. Kui patsient eriarsti vastuvõtule läheb, on eriarstil juba ülevaade tema tervislikust seisundist olemas.

E-konsultatsioon elektrooniliselt ja täpsemalt tervise infosüsteemi kaudu. Kogu ravi koordineerib perearst. Perearst koostab nõuetekohase e-konsultatsiooni saatekirja, valib vastava eriala ja raviasutuse, kellelt soovitakse e-konsultatsiooni saada. Perearst kinnitab saatekirja ja edastab selle tervise infosüsteemi. Eriarst vastab perearstile nelja tööpäeva jooksul alates saatekirja jõudmisest tervise infosüsteemi. 

Patsient näeb e-konsultatsiooniga seonduvat infot patsiendiportaalis: teenusele suunamise saatekirju „Kehtivad saatekirjad“ ja vastuseid „Saatekirjade vastused“ plokis.

 

Saada meile oma teade

Tekkis probleem andmete edastamisega. Vead on esile tõstetud allpool.
Saada