×
Otsing

Patsiendiohutuse nädal

15 märts 2023

13.-17. märtsil tähistatakse ülemaailmset patsiendiohutuse nädalat. Patsiendikogemuse juht Tatjana Kanaš rääkis sellest, kuidas nimetatud suund Narva Haiglas areneb.

          

Alustasite patsiendiohutuse loengute sarjaga haigla meedikutele. Mis on patsiendiohutus ja mida see endas sisaldab?

 WHO (World Health Organization) andmetel on patsiendiohutus meditsiinivaldkond, mis on tekkinud vastuseks tervishoiuteenuste osutamise protsesside komplitseerituse kasvule ja sellest tulenevale tervishoiuteenustega seotud patsientidele kahju tekitamise kasvule tervishoiuasutustes. Patsiendiohutuse eesmärk on riskide, vigade ja patsientidele tekitatud kahju ennetamine ja vähendamine tervishoiuteenuste osutamisel.

 

Patsiendiohutus on Narva Haigla jaoks uus teema. Millist vastukaja leiab see meedikute seas? Kas kõik meedikud arvavad, et teema on oluline ja seda tuleb edasi arendada?

 Kindlasti peame seda teemat aktuaalseks ja oluliseks iga tervishoiuteenuseid osutava asutuse jaoks. Patsiendiohutus ja tervishoiuteenuste kvaliteet on tänapäeva haiglate puhul üksteisega asendatavad kriteeriumid, see tähendab me ei saa rääkida patsiendiohutusest ilma kvaliteetse teenuste osutamiseta ja vastupidi.

 

Mis on põhiteemad, mida koolituse raames käsitletakse?

Räägime kvaliteedist ja ohutusest, inimteguri rollist, meeskonntöö olulisusest ja kommunikatsioonist, juhtumite teavitamisest ja vigadest õppimisest, rõhuga igale osakonnale eraldi.

           

Milliseid eesmärke teie patsiendikogemuse juhina patsiendiohutuse valdkonnas näete?

Praegu on prioriteediks ohutusjuhtumite infosüsteemi kasutusele võtmine, patsiendinõukoja loomine, rõhk juhtide ja personali patsiendiohutuse koolitamisele ning meie haiglas viibimise tingimuste parendamine meie patsientide jaoks. Tuleb märkida, et eesmärke on palju ja nad on hästi mahukad. Eelmise aasta lõpus määratleti selle valdkonna arengusuundi ning hea planeerimine on samm eduks.

 

Fotol: Patsiendikogemuse juht Tatjana Kanaš


Saada meile oma teade

Tekkis probleem andmete edastamisega. Vead on esile tõstetud allpool.
Saada