×
Otsing

60-aastaseid ja vanemaid inimesi oodatakse COVID-19 vaktsineerimisele Narva haiglasse

22 märts 2021

Euroopa Ravimiamet on tunnistanud AstraZeneka vaktsiini ohutuks, eelkõige üle 60-aastastele inimestele

Sel nädalal saavad 60-aastased ja vanemad inimesed Narva haigla vaktsineerimiskeskuses COVID-19 vastast AstraZeneka vaktsiini.

Tähelepanu! Vajalik eelnev registreerimine!  (regitreerida läbi riikliku digiregistratuuri või helistades telefonil 3561144  (8.00-18.00).

! Kuna haiglasse tuli ainult 200 doosi, saavad vaktsineerida need, kel õnnestus end vaktsineerimisele esimesena registreerida.

Oluline teave AstraZeneka vaktsiini kohta

  1. märtsil soovitas riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon, tuginedes Euroopa Ravimiameti soovitustele, jätkata AstraZeneka vaktsineerimist, eriti 60+ rühmas.

Euroopa Ravimiameti ravimiohutuse riskihindamise komitee jõudis järgmistele järeldustele:

  1. Vaktsiini kasu ja riski suhe on jätkuvalt positiivne.
  2. AstraZeneca vaktsiini kasutamine ei ole seotud trombemboolia suurema tekkeriskiga. Trombemboolia kõrvaltoimeteatiste arv on oluliselt väiksem, kui selle eeldatav esinemissagedus vaktsineeritutega sarnases vanuses elanikkonnas.
  3. AstraZeneca vaktsiini kõrvaltoimeid ei saa seostada kvaliteedi- või tootmisprobleemidega.
  4. AstraZeneca vaktsiin võib olla seotud väga harva esineva eripärase haiguspildiga tromboosiga, millega võib kaasneda trombotsüütide vähesus ja mis on esinenud noorematel kui 60-aastastel inimestel. EMA-l on teada 7 tromboosijuhtu, mille korral esines laialdane veresoontesisene tromboos ja 18 ajuveenide tromboosijuhtu. Põhjuslik seos vaktsiiniga nende juhtude puhul ei ole kindel, kuid seda hinnati võimalikuks ja seetõttu uuritakse edasi. Üle 60-aastastel selliseid tromboosijuhtumeid ei esinenud.
  5. Esinenud tromboosijuhud on väga harvad, arvestades AstraZeneca vaktsiiniga vaktsineeritud inimeste koguarvu. 16.03 seisuga on Ühendkuningriigis ja Euroopa majanduspiirkonnas vaktsineeritud AstraZeneca vaktsiiniga üle 20 miljoni inimese.
  6. Kuna EMA-le teatatud trombotsütopeenia- ja tromboosijuhud olid üliharvad, ei seadnud amet vaktsiini kasutamisele nooremas earühmas piiranguid.

Üldist COVID-19 vaktsineerimise plaani ülalpool kirjeldatud soovitused ei muuda, kuid järgmistel nädalatel keskendutakse AstraZenecaga vaktsineerimisel eelkõige üle 60-aastastele riskirühmadele.


Saada meile oma teade

Tekkis probleem andmete edastamisega. Vead on esile tõstetud allpool.
Saada