×
Otsing

Uue aasta intervjuu Narva haigla ülemõega

3 jaanuar 12:32

Natalja Metelitsa, Narva haigla ülemõde: “Tänan teid eduka aasta eest! Me kõik tegime sel aastal kõvasti tööd ja võime rõõmuga öelda, et enamik püstitatud eesmärkidest on saavutatud.”

Natalja, mis jääb teile möödunud aastast meelde?

2023. aastal möödus Eesti Õdede Ühingu loomisest täpselt 100 aastat. Juba 100 aastat on õdede liit kandnud igapäevaselt hoolt selle eest, et
õed oleksid parimate oskuste, teadmiste ja pühendumusega seal, kus neid enim vajatakse.

Arsti-patsiendi suhe on üks olulisemaid meditsiinieetika valdkondi. Patsientide tagasiside on väga oluline heade otsuste tegemiseks ja töö kvaliteedi pidevaks parandamiseks. Selle valdkonna arendamiseks alustas Narva haiglas 2023. aasta alguses tööd patsiendikogemuse juht, kelle ülesandeid täidab Tatjana Kanaš. Tegemist on spetsialistiga, kes töötab patsiendikogemuse parandamise nimel, arendades pakutavate teenuste kvaliteeti, edendades patsiendi ohutuskultuuri haiglakeskkonnas ning tagades ohutuse ja heaolu patsiendihariduse kaudu.

Motivatsiooniks olid nii Euroopa kui ka Eesti haiglate positiivsed kogemused. Täna on meil õigus öelda, et positiivne patsiendikogemus ja patsiendi ohutuse tagamine on ülemaailmse tähtsusega.

Patsiendikogemuse kvaliteedi parandamiseks on Narva haigla koos Tartu Ülikooli Kliinikumiga integreerinud veebipõhise POI (Patsientide ohujuhtumite infosüsteem) süsteemi. POI eesmärk on ennetada haiglaravi ajal patsiendile kahju tekitamist ning parandada raviteenuste ohutust, õppides tehtud vigadest.

Patsientide kogemuste valdkonnas paremate tulemuste saavutamiseks osaleb Narva haigla ka Tartu Ülikooli juhitavas PATSAFE koostööprojektis, mille eesmärk on koostöös rahvusvaheliste juhtivate patsiendiohutuse teaduskeskuste ja meditsiinikeskustega edendada patisendiohutuse teadus- ja arendustegevust Tartu Ülikoolis.

 

Millised olid möödunud aasta tähtsamad tegevused?

2023.aasta plaanide kohaselt on loodud ka õenduskvaliteedi töörühm. Õenduskvaliteedi töörühma liikmed on leitavad Narva haigla kodulehelt. 

2023.aasta peamiseks prioriteediks oli tunnistatud patsiendikogemus, seega on töörühma liikmed aktiivselt töötanud patsiendikesksuse kallal.  

Kõik Narva haigla õed läbivad regulaarselt koolitusi ja erialast täiendkoolitust. Iga-aastastel arenguseminaridel vahetatakse oskusi ja teadmisi haiglate vahel üle Eesti. Nii külastasid 2023. aastal õendusjuhid Pärnu haiglat ja Ida-Viru Keskhaiglat ning sel aastal on juba plaanis reis Võrru.

Lisaks õppisid Narva haigla õed teiste haiglate töökohtadel. Nad said külastada Eesti keskhaiglate erinevaid osakondi ja vahetada kogemusi kolleegidega.

Suvel osalesid erakorralise meditsiini õed päästeametiga ühisel koolitusel, mis toimus Väike-Maarjas.

Õed mitte ainult ei praktiseeri kogemuste vahetamist Eesti haiglate vahel, vaid osalevad ka  rahvusvahelistes meditsiinilise arengu vahetusprogrammides. Narva haiglat esindav delegatsioon külastas Barcelona reisi ajal Sant Joan de Deu lastehaiglat, mis on üks maailma suurimaid lastehaiglaid. Haiglal on suur ja edukas kogemus onkoloogiliste laste ravimisel, mida jagati meie arstidega nii lühikese visiidi ajal nii palju kui võimalik.

 

Paljud Narva haigla õed on huvitatud pidevast erialasest arengust, mistõttu omandavad nad täiendavat kõrgharidust magistritasemel.

Narva haigla püüab olla pidevalt kursis maailmas toimuvate meditsiiniliste arengute ja trendidega. Innovatiivsetele lahendustele pühendatud huvitav üritus oli möödunud aastal "5-tärni õenduse konverents", kus arutati õenduskvaliteedi, standarditud õenduskeele rakendamise, kunstliku intellekti ja e-infosüsteemi üle.

Samuti toimus mitmeid konverentse, mis korraldati Narva haigla õdede poolt: "Hospiitskonverents", "Füsioterapeutide päeva konverents", "IKK konverents", "Õdedepäeva konverents", "Labori konverents" ja paljud teised. Esimest korda katsetati edukalt ürituste veebipõhist formaati.

Lisaks õdedele täiendavad ja ajakohastavad oma teadmisi pidevalt ka hooldustöötajad. Nende töö on kvaliteetse ravi ja taastumisprotsessi lahutamatu osa, sest nad veedavad patsiendiga kõige rohkem aega. Nende töö dokumenteeritakse, nad osalevad sisekonverentsidel ja haigla meditsiinikooli praktikandid on neile "külge kinnitatud". Paljud neist jätkavad õpinguid Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

 

Milliseid uusi ja põnevaid asju möödunud aasta jooksul juhtus?

Selleks, et meelitada 2023. aastal Narva kvalifitseeritud tervishoiutöötajaid, loodi võimalus õdede koolitamiseks kohapeal – Tartu Tervishoiu Kõrgkool sõlmis Narva haiglaga koostöölepingu, mis näeb ette õendushariduskeskuse tööd Narvas.

Õenduse kvaliteedikomisjoni suureks saavutuseks oli uue üliõpilaste praktikakorralduse väljatöötamine ja selle dokumendi sisu edukas rakendamine.

Arenevad võimalused õendushariduse omandamiseks Narvas võimaldavad praktikakohtade loomist oma piirkonnast pärit noortele ja rahvusvahelist koostööd partnerriikide ülikoolidega rahvusvaheliste vahetusprogrammide raames.

Tänu õendusõppe arengule Narvas tuleb märkida, et möödunud aasta jooksul otsustas viis praktikanti jääda Narva haiglasse ja mitte lahkuda pärast praktika lõppu.  

2023.aasta uuenduseks olid üldõdede visiidid Narva haigla teenistusse ja kliinikutesse – need võimaldasid õdedel näha ja tutvuda kolleegide tööga, samuti vahetada arvamusi ja kogemusi tööprotsesside optimeerimiseks. Koolitused olid simulatsioonipõhised ning õed harjutasid kollektiivse otsustamise praktikat.

 

Kuivõrd on linna ellu kaasatud Narva haigla õed?

Kutsealane arendustegevus toimub nii haigla meeskonna sees kui ka väljaspool – Narva haigla õed külastavad regulaarselt koole ja lasteaedu loengute ning meditsiinialaste kursustega.

Lähitulevikus luuakse Narva elanikele võimalus tutvuda Narva haigla õendustööga avatud uste päevade ja osakondadesse ekskursioonide raames. Varsti on ka koolilastel võimalus osaleda varjupäevadel, et tutvuda erinevate erialadega ja mõista, kuidas on töö erinevates meditsiinivaldkondades korraldatud.

Narva haigla õed osalevad aktiivselt ühiskondlikel ja kultuuriüritustel. 2023. aasta oli Eestis kuulutatud liikumisaastaks, mistõttu tähistati seda Ida-Virumaal Narva linnajooksuga – tänu linnajooksul osalemisele sai terve meeskond tõsiselt suurepärase kogemuse.

Ühiste eesmärkide saavutamiseks arendab Narva haigla koostööd erinevate meditsiini- ja tervishoiusektori esindajatega. Aktiivset koostööd tehakse nii teadustöö algatamise nimel kui ka tiheda kontakti kaudu selliste partneritega nagu Eesti HIV-positiivsete inimeste võrgustik (EHPV), perearstid, Narva linna sotsiaalkomisjon ja paljud teised mõttekaaslased.

 

Millised eesmärgid on seatud uueks tööaastaks?

2023.aasta lõpus korraldasid Kohtla-Järve Gümnaasiumi õpilased praktilise töö raames Narva Gümnaasiumis meditsiinikonverentsi. Noorte osalus ja kaasamine on olulised tegurid innovatiivse arengu edendamiseks. Narva haigla spetsialistid olid kutsutud konverentsile, et tutvustada oma erialasid. Konverentsi raames korraldasid õpilased plenaardiskussiooni, et arutleda koos meditsiinivaldkonna tähtsate teemade üle ning jagada oma mõtteid tervisevaldkonna tulevikust Ida-Virumaal.

Selleks, et jätkata tööd patsiendikogemuse kvaliteedi parandamise kallal ja kaasata patsiente nende taastumise protsessi, plaanib õenduskvaliteedi töörühm välja töötada temaatilised infolehed ja kõikvõimalikud abistavad infomaterjalid.

Õenduse 2024. aasta strateegilise prioriteedina on määratletud "Terviklik tervishoiupiirkond".

Tasub märkida, et õdede iseseisvus ja roll tervishoius kasvab, mistõttu on 2024. aastal plaanis avada uued õenduskabinetid.

Viimastel aastatel on suurenenud nõudlus õendustöötajate järele, mistõttu uute kabinettide avamine jääb üheks peamiseks eesmärgiks ametikohtade loomisel ning õdede, füsioterapeutide, radioloogiatehnikute, laboritöötajate ja muu personali otsimisel.


Saada meile oma teade

Tekkis probleem andmete edastamisega. Vead on esile tõstetud allpool.
Saada