×
Otsing

Narva haigla moodustab patsientide nõukoda

11 märts 13:52

Narva haiglas on plaanis käivitada patsientide nõukoda. Patsiendikogemuse juht Tatjana Kanaš tegeleb haiglapatsientide ja nende sugulaste huve esindava nõukoja moodustamisega.

Patsientide ravisse kaasamine on üks patsiendikeskse ravi ohutuse parandamise strateegiaid paljudes Euroopa ja Ameerika meditsiiniasutustes. Eesti haiglate positiivse kogemuse põhjal otsustas Narva haigla kasutada võimalust kaasata patsiendid raviprotsessi.

Patsiendi ohutuse seisukohalt oleks hea, kui patsiendi juures oleks veel üks vaatleja, kes märkaks ohtu, ja ilmselt peaks olema aeg-ajalt volitatud, et aidata ennetada meditsiinivigu.

Patsientide nõukoda on raviasutuse patsientide ja töötajate vabatahtlik avalik ühendus, mis on loodud selleks, et saavutada saadud kogemuste, arvamuste ja ettepanekute põhjal osutatavate teenuste kõrgeim võimalik kvaliteet ja ohutus.

Ühes uuringus leiti, et patsiendid tuvastavad meditsiiniliste dokumentide ülevaatamisel kaks korda rohkem kõrvalekaldeid kui tervishoiutöötajad. Muuhulgas oleme seni olnud üsna ettevaatlikud selle osas, et patsiendid ja pereliikmed saaksid ja peaksid mängima olulist rolli meditsiinivigade ennetamisel. Selline ettevaatlik lähenemine on olnud täiesti alusetu, sest patsientide kaasamine organisatsiooni tegevusse, näiteks patsientide nõustamisse, võib aidata süsteemil muutuda patsiendikesksemaks ja ausamaks.

Nõukojasse kuulub 3 patsienti, kelle hulgast valitakse patsiendinõukoda esimees, ja 2 haigla esindajat.

Esimesel kohtumisel on kavas esitada patsientide nõukoja loomise idee, selle töökorralduse esialgne versioon ning määrata nõukoda esimees. Arutatakse osapoolte vastastikuseid ootusi, ülesandeid ja erinevate infokanalite kättesaadavuse parandamist.


Tatjana Kanaš, patsiendikogemuse juht


Saada meile oma teade

Tekkis probleem andmete edastamisega. Vead on esile tõstetud allpool.
Saada