×
Otsing

Kinnisvara võõrandamine

20 juuni 2015

Karja 6, Narva linn:
Katastritunnus: 51101:003:0053
Maa sihtotstarve: ühiskondlike ehitiste maa 100 %,
Pindala: 10 654 m2
Alghind: 223 200,00 ( kakssada kakskümmend kolm tuhat kakssada ) eurot.
Hoonet Narva, Karja tn 6 kasutati haigla korpusena, milles paiknesid nakkushaiguste osakond, psühhiaatriaosakond. Hoone ehitati 1961. a, renoveeriti 1993. a, hoonel on kelder, 4 korrust, üldpindala 3 898,7 m2. Kogu kasutusaja jooksul renoveeriti kütte, elektri ja veevarustuse süsteemid.
Osavõtutasu 500 (viissada) eurot;
Tagatisraha 2 930 (kaks tuhat üheksasada kolmkümmend) eurot.

 

Karja 6d, Narva linn:
Katastritunnus: 51101:003:0052,
Maa sihtotstarve: ühiskondlike ehitiste maa 100 %,
Pindala: 2 570 m2
Alghind: 77 400 (seitsekümmend seitse tuhat nelisada ) eurot
Hoone ehitati 1961. a, renoveeriti 1993. a, hoonel on üks korrus, üldpindala 460,4 m2. Kogu kasutusaja jooksul renoveeriti kütte, elektri ja veevarustuse süsteemid.
Osavõtutasu: 500 (viissada) eurot;
Tagatisraha: 2 930 (kaks tuhat üheksasada kolmkümmend) eurot.

 

Kinnisasja enampakkumisel saavad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellele ei laiene seaduses sätestatud kinnisasja omandamise piirangud.

Osalemiseks avalikus kirjalikus enampakkumises tuleb esitada SA Narva Haigla kantseleile Haigla tn 7, Narva 20104 hiljemalt 29.06.2015.a kell 16:00 ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule „Hinnapakkumus. Kinnisvara aadressil Narva, Karja 6/6d. Mitte avada enne 30.06.2015.a kella 11:00“
Pakkumise võib teha kummalegi kinnisvara objektile nii eraldi kui ka mõlemale kinnisvara objektile koos.

Pakkumises peavad olema alljärgnevad dokumendid:
1. sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne pakkumissumma eurodes;
2. juriidilisel isikul koopia registrikaardist, koopia põhikirjast ja äriühingu põhikirja kohase pädeva organi otsus pakkumisel osalemiseks, vara ostmiseks kehtestatud tingimustel ning esindajale volituste andmine ning füüsilisel isikul passi koopia;
3. esindamise puhul esindamisõigust tõendavad dokumendid, esindaja passi koopia;
4. arveldusarve number, arve valdaja ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha;
5. panga poolt originaalpitseriga tõestatud maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta.

 

Ostja kannab ostuhinna lepingu sõlmimise päevaks üle notariaalse deposiidi korras. Enampakkumise võitja poolt sisse makstud tagatisraha võetakse arvesse vastastikuse tasaarvestuse teel ostuhinna tasumisel, teistele enampakkumise osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Notariaalse müügilepingu sõlmimisel kannab kõik lepingu sõlmimise, notariaalse deposiidi kulud ostja.
Enampakkumise osavõtutasu ei tagastata.

Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma SA Narva Haigla arvelduskontole ЕЕ722200221018479486 Swedbank vähemalt kolm tööpäeva enne pakkumuste esitamist.

Lisainfo telefonil: 35 71 803, e-post: haigla@narvahaigla.ee


Saada meile oma teade

Tekkis probleem andmete edastamisega. Vead on esile tõstetud allpool.
Saada