×
Otsing

Hangete plaan 2020

7 juuni 2020

Hangete plaan 2020 a.                                                                                                                                              

  1. Majandusteenistus.

N

Hanke nimetus

Lepingu kehtivuse planeeritud aeg

Registris hanke kuulutamise planeeritud aeg

Hanke staatus:

 

1

Kiirabi garaažibokside remonditööd

2020. aprill

2020. a 1 – 2. kvartal

Hinnapakkumiste kogumine

 

2

Akende vahetamine.

Haigla 3

2020. a 2. kvartal

2020. a 1. kvartal

Hinnapakkumiste kogumine

3

Labori ruumide remonditööd Haigla 3

2020. a 2. kvartal

2020. a 2. kvartal

Hinnapakkumiste kogumine

 

 

2.Meditsiinilised seadmed, abimaterjalid.  

N

Hanke nimetus

Lepingu kehtivuse planeeritud aeg

Registris hanke kuulutamise planeeritud aeg

Hanke staatus:

 

1

Konsool tomograafi jaoks

2020. a 1. kvartal

2020. a 1. kvartal

Riigihange

 

2

Uriinianalüsaator

 

2020. a 1 – 2. kvartal

2020. a 1. kvartal

Hinnapakkumiste kogumine

3

Autoklaav

 

2020. a 2 – 3. kvartal

2020. a 2. kvartal

Hinnapakkumiste kogumine

4

Kunstliku ventilatsiooni seade

 

2020. a 2 – 3. kvartal

2020. a 2. kvartal

Lihthange

5

Mikroskoop

2020. a 2 – 3. kvartal

2020. a 2. kvartal

Hinnapakkumiste kogumine

 

6

Digitaalne palatiröntgen

 

2020. a 3 – 4. kvartal

2020. a 3. kvartal

Riigihange

7

4 aspiraatorit

 

2020. a 3 – 4. kvartal

2020. a 3. kvartal

Hinnapakkumiste kogumine

8

2 fototeraapia lampi (Naistekliinik)

 

2020. a 4. kvartal

2020. a 3. kvartal

Hinnapakkumiste kogumine

9

Elustamislaud (Naistekliinik)

 

2020. a 4. kvartal

2020. a 3. kvartal

Hinnapakkumiste kogumine

10

Defibrilljator (EM kliinik)

 

2020. a 4. kvartal

2020. a 3. kvartal

Hinnapakkumiste kogumine

11

Erakorralise hemodialüüsi, hemosorptsiooni ja plasmoforeesi aparaat

 

2020. a  4. kvartal –

2021. a  1. kvartal

2020. a 4. kvartal

Lihthange

12

10 perfuusorit, 2 infusomaati

 

2020. a  4. kvartal –

2021. a  1. Kvartal

 

2020. a 4. kvartal

Hinnapakkumiste kogumine

13

3 kapnograafi

2020. a  4. kvartal –

2021. a  1. kvartal

2020. a 4. kvartal

Hinnapakkumiste kogumine

 

 

  1. Tervishoiuteenused.

N

Hanke nimetus

Lepingu kehtivuse planeeritud aeg

Registris hanke kuulutamise planeeritud aeg

Hanke staatus:

 

1

Magnettomograafiliste 

terviseuuringute ostmine

12 kuud

2020. a 2 – 3. kvartal

Hinnapakkumiste kogumine

 

 

SA Narva Haigla hankeplaan 2020

regulaarselt hangitavate asjade ja teenuste kohta                                                                  

                                                                                                                                                    

  1. 1.Infotehnoloogia.

Hanke nimetus

(hankelepingu ese)

Lepingu kehtimise eeldatav aeg

Hanke väljakuulutamise eeldatav aeg

Hankemenetluse

liik

Toonerite täitmine

12 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

4. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

Lauaarvutite ostmine

12 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

3.-4. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

Infosüsteemi ROOL hooldus- ja arendustööd

24 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

3.-4. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

 

  1. Majandusteenistus

Hanke nimetus (hankelepingu ese)

Lepingu kehtimise eeldatav aeg

Hanke väljakuulutamise eeldatav aeg

Hankemenetluse liik

Puhastusvahendite ostmine

12 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

1. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

Suverehvide ostmine

6 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

1.-2. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

Gastronoomiatoodete ostmine

12 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

1. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

Piimatoodete ostmine

12 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

1. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

Bakaalkaupade ostmine

12 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

1. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

Koristustarvikute ostmine

12 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

1. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

Kardinate ostmine osakondadesse

1.-2. kvartal 2020

1. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

Voodipesu ja –tarvikute ning patsientide riiete ostmine

2. kvartal 2020

1. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

Pehme inventari ostmine

2. kvartal 2020

1. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

Olemasolevate kilpide kontrollimine koos kaitselülitite vahetusega. Täiteprojekti korrigeerimine, elektrimõõdistuste tegemine. Garaažihoone 1. Paemurru tn 1 audit ja auditi aruande koostamine

1.-2. kvartal 2020

1.-2. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

SA Narva Haigla ventilatsiooniagregaatide ja soojussõlmede (automaatika) hooldus

24 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

1. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

Tuletõrjesüsteemi hooldus

24 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

2. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

Elektrienergia ostmine

12 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

2. kvartal 2020

Ühishankes osalemine

Pehme mööbli ostmine osakondadesse

3.-4. kvartal 2020

2. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

Tualetitarvikute ostmine

12 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

2. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

Eri- ja tööriiete ostmine

2. kvartal 2020

2. kvartal 2020

Lihthange

Olemasolevate ventilatsiooniseadmete õhufiltrite vahetus

24 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

2. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

 

Õhutorude puhastamine

24 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

2. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

Tuleohutuse teoreetiline ja praktiline koolitus sh evakuatsiooniõppus

2.-3. kvartal 2020

2. kvartal 2020

 

Hinnapakkumiste küsimine

 

Kõvamööbli ostmine osakondadesse

3.-4. kvartal 2020

3. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

Pagaritoodete ostmine

12 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

3. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

Liha ja kala ning liha- ja kalasaaduste ostmine

12 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

3. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

Matuseteenuste osutamiseks ette nähtud ruumide üürilepingu sõlmimine

 

3. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

Lumekoristus

november 2020 - märts 2022

3. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

Pesupesemisteenuse tellimine (tervishiutöötajate tööriietus)

12 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates 

4. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

Transpordi talverehvid

6 kalendrikuud lepingu allkirjastamise päevast alates

4. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

Köögiseadmete hooldus

36 kuud hoolduslepingu sõlmimise pävast

4. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

Köögi- ja puuviljade ostmine

12 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

4. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

Pesupesemisteenuse tellimine

12 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

4. kvartal 2020

Lihthange

 

  1. Meditsiiniseadmed ja abivahendid

Hanke nimetus (hankelepingu ese)

Lepingu kehtimise eeldatav aeg

Hanke väljakuulutamise eeldatav aeg

Hankemenetluse liik

Mähkmete ja hügieenitarvete ostmine

36 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

1. kvartal 2020

Riigihange

Osteosünteesi materjalide ostmine

24 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

2-3. kvartal 2020

Riigihange

Larüngiaalmaskide           I-gel  ostmine

24 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

2. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

Ühekordse operatsioonipesu, -riiete ja -maskide ostmine

36 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

2. kvartal 2020

Riigihange

Perifeersed kanüülid

24 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

 2. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

Nahahooldusvahendid

24 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

2. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

Võrksidemed

24 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

2. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

Teravate ja torkivate esemete kogumiskonteiner

24 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

3. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

Radooni mõõtmine (töökeskkonna riskianalüüs)

 

2.-4. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

Perfuusori süstalde, infusioonisüsteemide, transfusioonisüsteemide ja perfuusori pikenduste ostmine

24 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

3. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

Hüsteroskoopia, artrroskoopia, instrumentaariumi ning intraoperatiivsete laparoskoopiliste insuflaatorite ostmine

36 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

3. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine.

 

  1. Ülemõde

Hanke nimetus (hankelepingu ese)

Lepingu kehtimise eeldatav aeg

Hanke väljakuulutamise eeldatav aeg

Hankemenetluse liik

Lastetoidu ostmine (leping TAI-ga)

12 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates (2020. aastaks)

1. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

  1.  Meditsiinistatistika

Hanke nimetus (hankelepingu ese)

Lepingu kehtimise eeldatav aeg

Registris hanke väljakuulutamise eeldatav aeg

Hankemenetluse liik

Meditsiiniliste blankettide ostmine (2021)

12 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

4. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

 

  1. Apteek

Hanke nimetus (hankelepingu ese)

Lepingu kehtimise eeldatav aeg

Hanke väljakuulutamise eeldatav aeg

Hankemenetluse liik

Vere ja verepreparaatide ostmine

12 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

1. kvartal 2020

Riigihange

Tromboosivastased ained (B01A)

24 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

1. kvartal 2020

Riigihange

C1-inhibiitori ostmine

12 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

1. kvartal 2020

Rahvusvaheline hange

Haavageeli ja haavaloputuslahuse ostmine

36 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

1. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

Desinfitseerimisvahendite ostmine

24 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

2. kvartal 2020

Lihthange

Mittesteriilsete kinnaste ostmine

36 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

2. kvartal 2020

Riigihange

Üldtoimeliste anesteetikumide ostmine

24 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

2. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

Röntgenkontrastsete ainete ostmine

36 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

2. kvartal 2020

Lihthange

Infusioon- ja loputuslahuste ostmine

36 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

2. kvartal 2020

Riigihange

Plaastrite ostmine

36 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

2. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

Preparaadi Conestatum alfa (B06AC04) ostmine

12 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

3. kvartal 2020

Riigihange

Steriilsete kinnaste ostmine

36 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

3. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

Ravimite Esomeprazolum (A02BC05) ja Ranitidinum (A02BA02) ostmine

24 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

3. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

Infektsioonivastaste ravimite ostmine

24 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

4. kvartal 2020

Riigihange

Psühholeptikumide (N05) ostmine

24 kuud lepingu allkirjastamise päevast alates

4. kvartal 2020

Hinnapakkumiste küsimine

 


Saada meile oma teade

Tekkis probleem andmete edastamisega. Vead on esile tõstetud allpool.
Saada