×
Otsing

Eesti keele koolituse teenuse soetamine

8 oktoober 2021

 Lugupeetud huvitatud isik!

 

SA Narva Haigla kavatseb soetada 2021 aastal oma töötajatele eesti keele koolituse teenust äri- ja igapäevase suhtluse oskuse arendamiseks ning tööülesannete täitmise kvaliteedi parendamise eesmärgil.

SA Narva Haigla kutsub Teid esitama pakkumust.

 

Hanketingimused on alljärgnevad:

 

 

1.

 

Lepingu täitmise tähtaeg

 

15.11.2021. a. kuni 15.05.2022.a.

 

2.

 

Nõuded hinnapakkumisele

 

2.1. Pakkumus peab koosnema alljärgnevatest dokumentidest:

 

2.1.1.  tõend selle kohta, et pakkujal puudub kohaliku maksu maksuvõlg;

 

2.1.2. tegevusloa koopia, mis tõendab, et pakkujal on õigus teha keelekoolitust;

 

2.1.3. koolituskava, s.o

selgitus koolituse korraldamise,  pakutava meetodi ja kavas olevate ürituste kohta, seal hulgas kasutatavate meetodite efektiivsuse ja kasutamise kogemuse kohta,

info nende lisateenuste kohta, mida kavatsetakse kasutada koolituse eesmärgi saavutamiseks,

koolituse tähtajad / etapid lepingu täitmise tähtaja jooksul;

 

2.1.4. kinitus, et koolitajal on pädevad õppejõud, kes on võimeline koolitama ning on olemas tehnilised ja muud koolitusprogrammi elluviimiseks vajalikud vahendid;

 

2.1.5. hinnapakkumine.

Pakkumuse maksumus on lõplik, see on hanke lepingu maksumuseks ning kehtib kogu lepinguperioodi jooksul.

2.2. Pakkumus peab olema vormistatud juriidilise isiku blanketile ning allkirjastatud juriidilise isiku õigusliku esindaja poolt. Pakkumuse esitamise keeleks võib olla kas vene või eesti keel.

 

 

3.

 

Tehniline kirjeldus

 

3.1. Eeldatakse, et töötajate koolitus toimub SA Narva Haigla ruumides.  Koolituse eesmärkide saavutamiseks on teretulnud ka teised õppevormid.

 

3.2. Õppegrupi õilaste ligikaudne arv on mitte rohkem kui 9 inimest, 2 gruppi (Lisa 1).

Pakkuja, kellega sõlmitakse töövõtuleping, on kohustatud testima SA Narva Haigla töötajaid. Testimisel saadud tulemuste põhjal korrigeeritakse õppegruppide arvu ja koosseisu.

 

3.3. Umbkaudsed õppeperiodid on  15.11.2021.a. kuni 15.05.2022.a.

On võimalikud teised õppekava variandid.

 

3.4. Kavas on õppetöö kaks korda nädalas, õppetöö kestus mitte rohkem kui kaks akadeemilist tundi järjest.

On võimalikud teised õppetöö korralduse variandid.

 

 

4.

 

Pakkumuste hindamine

 

Pakkumuste hindamise kriteeriumiteks on:

 

Kriteerium

Osakaal väärtuspunktides

1

Teenuse hind

50

2

Õppemeetod

20

3

Lisateenused

30

Kokku maksimaalselt:

100

 

Edukaks tunnistatakse SA Narva Haigla jaoks majanduslikult soodsaim pakkumus, mille väärtuspunktide arv on suurim.

Kui pakkujate pakkumistel on võrdne arv väärtuspunkte, antakse eelis pakkumisele, mille teenuse maksumus on madalam.

 

 

Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 22.10.2021.a. aadressil: Haigla tn 7,  20104 Narva linn.

 

Ümbrikule palume kirjutada alljärgnev lause: „Hange SA Narva Haigla töötajate koolituse korraldamise ja läbiviimise töövõtulepingu sõlmimiseks”.

 

Pakkuja võib esitada pakkumuse e-posti teel, pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud pakkuja õigusliku esindaja poolt. Pakkumus tuleb saata e-posti aadressile haigla@narvahaigla.ee. E-postkasti saabunud pakkumused hoiab hankija konfidentsiaalsena kolmandate isikute jaoks.

 

Hilinenud pakkumusi hankija ei ava ega ei hinda vaid tagastab pakkujale.

 

SA Narva Haigla komisjon võtab vastu saabunud pakkumused, avab, kontrollib vastavust ning hindab ilma pakkujate esindajate juuresolekuta.

 

Pärast hinnapakkumiste kontrollimist informeerime Teid kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hanke tulemusest.

 

 

Lugupidamisega

 

 

Ago Kõrgvee

juhatuse liige


Saada meile oma teade

Tekkis probleem andmete edastamisega. Vead on esile tõstetud allpool.
Saada