×
Otsing

Köögiploki juhataja

SA Narva Haigla köögiploki juhataja

Tööülesanded:

 • köögiploki häiretu ja õigeaegse töö korraldamine, köögiploki personali töö juhtimine ja kontrollimine;
 • haiglale vajalike toiduainete hankimine ravitoitumise toidunormide kohaselt ning sätestatud rahastuse piires;
 • patsientidele pakutava toidu menüü koostamine koostöös toitumisnõustajaga;
 • enesekontrollisüsteemi juurutamine, enesekontrolliplaani koostamine, täiendamine ja muutmine;
 • köögiseadmete, -mööbli, -nõude, -riistade ja -tarvikute arvestuse pidamine, nende reservi tagamine ja pidev täiendamine, ratsionaalne kasutamine ja hoiustamine;
 • tööriietuse, seadmete, nõude, riistade ja muu kasutuskõlbmatuks muutunud köögiploki vara õigeaegse remondi ja mahakandminse tagamine;
 • riigihangete seaduse ja haigla korra nõuete kohaselt osalemine haigla köögiploki tarbeks soetatavate kaupade ja osutatavate teenuste hangete korraldamisel;
 • jooksvaks ja järgmiseks majandusaastaks vastuvõetud haigla eelarve analüüsimine töötaja pädevusse kuuluvate kulukirjete lõikes;
 • toiduainete, köögiseadmete remondi ja soetamise kulude plaani koostamine järgnevaks majandusaastaks ning esitamine jooksva aasta lõpus haigla juhatusele, majandusteenistuse juhatajale ja finantsosakonna juhatale.

 

 vastutab:

 • õige ravitoitlustamise korraldamise ja kasutamise eest haiglas;
 • toidu valmistamise tehnoloogia, toidu kvaliteedi ja osakondadesse toidu jõudmise eest;
 • köögiploki dokumentide õige menetlemise ja tõepärasuse eest;
 • köögiploki sanitaarse olukorra ja köögiseadmete ning –riistade töökorras hoidmise eest;
 • toiduainete tarnelepingute korrektse täitmise eest s.o toiduainete õigeaegne tellimine tarnijate käest, arvete õige vormistamine, tellitud sortimendi ja toiduainete hindade vastavus lepingu tingimustele jne;
 • töötervishoiu, tööohutuse ja tuletõrje nõuete kinnipidamise eest;
 • töödistsipliinist kinnipidamise eest.

Nõuded kandidaadile: 

 • köögiploki juhataja ametikohale võtame toiduvalmistamise tehnoloogi, kelle erialane töökogemus on vähemalt 2 aastat;
 • kasuks tuleb varasem töökogemus toitlustamise korraldamise valdkonna juhina;
 • eesti keele oskustase, mis võimaldab oma tööülesandeid täita;
 • arvutioskus: on võimeline kasutama kontoritarkvara;
 • tööülesannete täpne ja korrektne täitmine;
 • valmidus töötamiseks suures kolektiivis;
 • iseseisvus;
 • kohusetruudus;
 • initsiatiiv, orienteeritus meeskonnatööle ja pingetaluvus;
 • huvi ja motiveeritus töötada haiglas.

SA Narva Haigla pakub:

 • vastutusrikast ja huvitavat tööd;
 • täiendusõpet;
 • tööd sõbralikus meeskonnas;
 • stabiiseid töösuhteid ja kaasaegseid töötingimusi;
 • konkurentsivõimelist töötasu.

Palun saatke oma CV  e-posti aadressile raissa.alymova@narvahaigla.ee 

Kontakt:

Kontaktisik: Svetlana Melnikova
Telefon: 35 71 803

Saada meile oma teade

Tekkis probleem andmete edastamisega. Vead on esile tõstetud allpool.
Saada