Narva Haigla Est Rus
Narva Haigla
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
Patsiendile
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
Kliinikud/osakonnad
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
Kontakt
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
Uudised
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
video
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
Buklett
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
Praktikandile
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
Tööpakkumised
 
Narva Haigla
  Uudised
Narva Haigla

Narva Haigla
  Narva Haigla  Hanked
 
  Hanked Prindi
Narva Haigla

 
SA NARVA HAIGLA võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise  korras Narva linnas asuva  Karja 6  hoonestatud  kinnistu  
 
Katastritunnus                          51101:003:0053
maa sihtotstarve                       ühiskondlike ehitiste maa 100%,
pindala                                     10 654 m2
Alghind                                    88 573,50  eurot
Hoonet Narva, Karja tn 6 kasutati haigla korpusena.    Hoone ehitati 1961. a, renoveeriti 1993. a, hoonel on kelder, 4 korrust, üldpindala 3 898,7 m2Kogu kasutusaja jooksul renoveeriti kütte, elektri ja veevarustuse süsteemid. 
Osavõtutasu                             500 (viissadaeurot;
Tagatisraha                              2 500 (kaks tuhat viissada) eurot
Kinnisasja enampakkumisel saavad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellele ei laiene seaduses sätestatud kinnisasja omandamise piirangud.
Osalemiseks avalikus kirjalikus enampakkumises tuleb esitada SA Narva Haigla kantseleisse Haigla tn 7, Narva 20104 hiljemalt 17.01.2020. kell 16:00 kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule „Hinnapakkumus. Kinnisvara aadressil Narva, Karja 6Mitte avada enne 17.01.2020 kell 16:00“
Pakkumises peavad olema alljärgnevad dokumendid:
1. sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne pakkumissumma eurodes;
2. juriidilisel isikul koopia registrikaardist, koopia põhikirjast ja äriühingu põhikirja kohase pädeva organi otsus pakkumisel osalemiseks, vara ostmiseks kehtestatud tingimustel ning esindajale volituste andmine ning füüsilisel isikul passi koopia;
3. esindamise puhul esindamissõigust tõendavad dokumendid, esindaja passi koopia;
4. arveldusarve number, arve valdaja ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha;
5. panga poolt originaalpitseriga tõestatud maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta.
Ostja kannab ostuhinna lepingu sõlmimise päevaks üle notariaalse deposiidi korras. Enampakkumise võitja poolt sisse makstud tagatisraha võetakse arvesse vastastikuse tasaarvestuse teel ostuhinna tasumisel, teistele enampakkumise osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Notariaalse müügilepingu sõlmimisel kannab kõik lepingu sõlmimise, notariaalse deposiidi kulud ostja.
Enampakkumise osavõtutasu ei tagastata.
Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma SA Narva Haigla arvelduskontole ЕЕ722200221018479486 Swedbank vähemalt kolm tööpäeva enne pakkumuste esitamist.
Lisainfo telefonil: 35 71 8033571 844 e-post:  haigla@narvahaigla.ee

 (Kuulutus on aegunud)
SA Narva Haigla korraldab hinnapakkumiste kogumise «Pesumajateenuste ostmine SA NARVA HAIGLA haiglapesu (rõivad) pesemiseks 2019-2020.a”  lepingu sõlmimiseks. 
 
Informatsiooni pakkumise ettevalmistamise kohta ja dokumendid  võib saada alates  22.11.2019.a.,  tööpäevadel kell 8.00 – 12.30 ja 13.00 – 16.30 aadressil: Narva, Haigla tn 7, SA Narva Haigla sekretäri kabinet, tel. 35 71 800, haigla@narvahaigla.ee

Pakkumised esitatakse kuni 29.11.2019.a. suletud ja pitseeritud paketis aadressil: Haigla tn 7, Narva linn, SA Narva Haigla, tel 3571800, sekretäri kabinet, tööpäevadel 08.00 kuni 12.30 ja 13.00 kuni 16.00.
 

  (Kuulutus on aegunud)
 
SA NARVA HAIGLA võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise  korras Narva linnas asuva  Karja 6  hoonestatud  kinnistu  
 
Katastritunnus                          51101:003:0053
maa sihtotstarve                       ühiskondlike ehitiste maa 100%,
pindala                                     10 654 m2
Alghind                                   98 415  eurot
Hoonet Narva, Karja tn 6 kasutati haigla korpusena.    Hoone ehitati 1961. a, renoveeriti 1993. a, hoonel on kelder, 4 korrust, üldpindala 3 898,7 m2Kogu kasutusaja jooksul renoveeriti kütte, elektri ja veevarustuse süsteemid. 
Osavõtutasu                             500 (viissadaeurot;
Tagatisraha                              2 500 (kaks tuhat viissada) eurot
Kinnisasja enampakkumisel saavad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellele ei laiene seaduses sätestatud kinnisasja omandamise piirangud.
Osalemiseks avalikus kirjalikus enampakkumises tuleb esitada SA Narva Haigla kantseleisse Haigla tn 7, Narva 20104 hiljemalt 06.12.2019. kell 16:00 kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule „Hinnapakkumus. Kinnisvara aadressil Narva, Karja 6Mitte avada enne 06.12.2019 kell 16:00“
Pakkumises peavad olema alljärgnevad dokumendid:
1. sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne pakkumissumma eurodes;
2. juriidilisel isikul koopia registrikaardist, koopia põhikirjast ja äriühingu põhikirja kohase pädeva organi otsus pakkumisel osalemiseks, vara ostmiseks kehtestatud tingimustel ning esindajale volituste andmine ning füüsilisel isikul passi koopia;
3. esindamise puhul esindamissõigust tõendavad dokumendid, esindaja passi koopia;
4. arveldusarve number, arve valdaja ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha;
5. panga poolt originaalpitseriga tõestatud maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta.
Ostja kannab ostuhinna lepingu sõlmimise päevaks üle notariaalse deposiidi korras. Enampakkumise võitja poolt sisse makstud tagatisraha võetakse arvesse vastastikuse tasaarvestuse teel ostuhinna tasumisel, teistele enampakkumise osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Notariaalse müügilepingu sõlmimisel kannab kõik lepingu sõlmimise, notariaalse deposiidi kulud ostja.
Enampakkumise osavõtutasu ei tagastata.
Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma SA Narva Haigla arvelduskontole ЕЕ722200221018479486 Swedbank vähemalt kolm tööpäeva enne pakkumuste esitamist.
Lisainfo telefonil: 35 71 8033571 844 e-post:  haigla@narvahaigla.ee
 


 (Kuulutus on aegunud) 
SA  NARVA HAIGLA  korraldab hinnapakkumiste kogumist  2020 seinakalendrite  trükkimiseks  ja nende tarnimiseks SA-sse Narva Haigla
Informatsiooni pakkumise ettevalmistamise kohta  võib saada tööpäevadel kell 8.00 – 12.30 ja 13.00 – 16.30 aadressil: Narva, Haigla tn 7, SA Narva Haigla sekretäri kabinet, tel. 35 71 800haigla@narvahaigla.ee
 
Ettepanekud esitada mitte hiljem, kui 27.11.2019.

 (Kuulutus on aegunud)
SA NARVA HAIGLA võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise  korras Narva linnas asuva  Karja 6  hoonestatud  kinnistu  
 
Katastritunnus                          51101:003:0053
maa sihtotstarve                       ühiskondlike ehitiste maa 100%,
pindala                                     10 654 m2
Alghind                                   109 350  eurot
Hoonet Narva, Karja tn 6 kasutati haigla korpusena.    Hoone ehitati 1961. a, renoveeriti 1993. a, hoonel on kelder, 4 korrust, üldpindala 3 898,7 m2Kogu kasutusaja jooksul renoveeriti kütte, elektri ja veevarustuse süsteemid. 
Osavõtutasu                             500 (viissadaeurot;
Tagatisraha                              2 500 (kaks tuhat viissada) eurot
Kinnisasja enampakkumisel saavad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellele ei laiene seaduses sätestatud kinnisasja omandamise piirangud.
Osalemiseks avalikus kirjalikus enampakkumises tuleb esitada SA Narva Haigla kantseleisse Haigla tn 7, Narva 20104 hiljemalt 15.11.2019. kell 16:00 kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule „Hinnapakkumus. Kinnisvara aadressil Narva, Karja 6Mitte avada enne 15.11.2019 kell 16:00“
Pakkumises peavad olema alljärgnevad dokumendid:
1. sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne pakkumissumma eurodes;
2. juriidilisel isikul koopia registrikaardist, koopia põhikirjast ja äriühingu põhikirja kohase pädeva organi otsus pakkumisel osalemiseks, vara ostmiseks kehtestatud tingimustel ning esindajale volituste andmine ning füüsilisel isikul passi koopia;
3. esindamise puhul esindamissõigust tõendavad dokumendid, esindaja passi koopia;
4. arveldusarve number, arve valdaja ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha;
5. panga poolt originaalpitseriga tõestatud maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta.
Ostja kannab ostuhinna lepingu sõlmimise päevaks üle notariaalse deposiidi korras. Enampakkumise võitja poolt sisse makstud tagatisraha võetakse arvesse vastastikuse tasaarvestuse teel ostuhinna tasumisel, teistele enampakkumise osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Notariaalse müügilepingu sõlmimisel kannab kõik lepingu sõlmimise, notariaalse deposiidi kulud ostja.
Enampakkumise osavõtutasu ei tagastata.
Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma SA Narva Haigla arvelduskontole ЕЕ722200221018479486 Swedbank vähemalt kolm tööpäeva enne pakkumuste esitamist.
Lisainfo telefonil: 35 71 8033571 844 e-post:  haigla@narvahaigla.ee
 

 (Kuulutus on aegunud)
SA  NARVA HAIGLA  korraldab hinnapakkumiste kogumist  kinkekomplektide tellimiseks ja nende tarnimiseks SA-sse Narva Haigla

Informatsiooni pakkumise ettevalmistamise kohta  võib saada tööpäevadel kell 8.00 – 12.30 ja 13.00 – 16.30 aadressil: Narva, Haigla tn 7, SA Narva Haigla sekretäri kabinet, tel. 35 71 800, haigla@narvahaigla.ee

 

 

Ettepanekud esitada mitte hiljem, kui 01.11.2019.


(Kuulutus on aegunud)
SA  NARVA HAIGLA  korraldab hinnapakkumiste kogumist  talverehvide   ostmiseks SA Narva Haigla autotranspordile 2019 aastas.
 
Informatsiooni hinnapakkumise ettevalmistamise kohta  võib saada   alates  14.10.2019  ajavahemikus  kella  08.00 – 12.30  ning   kella 13.00-16.00-ni  adressil: Narva, Haigla tn 7, SA Narva Haigla sekretäri kabinet, tel. 35 71 800.
 
Ettepanekud esitada mitte hiljem, kui 17.10.2019.
 

  (Kuulutus on aegunud)
SA NARVA HAIGLA kuulutab välja kinnisvara võõrandamise 
Karja 6, Narva linn:
Katastritunnus                          51101:003:0053
maa sihtotstarve                       ühiskondlike ehitiste maa 100%,
pindala                                     10 654 m2
Alghind                                    121 500  eurot
Hoonet Narva, Karja tn 6 kasutati haigla korpusena.    Hoone ehitati 1961. a, renoveeriti 1993. a, hoonel on kelder, 4 korrust, üldpindala 3 898,7 m2Kogu kasutusaja jooksul renoveeriti kütte, elektri ja veevarustuse süsteemid. 
Osavõtutasu                             500 (viissadaeurot;
Tagatisraha                              2 500 (kaks tuhat viissada) eurot
Kinnisasja enampakkumisel saavad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellele ei laiene seaduses sätestatud kinnisasja omandamise piirangud.
Osalemiseks avalikus kirjalikus enampakkumises tuleb esitada SA Narva Haigla kantseleisse Haigla tn 7, Narva 20104 hiljemalt 25.10.2019. kell 16:00 kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule „Hinnapakkumus. Kinnisvara aadressil Narva, Karja 6Mitte avada enne 25.10.2019 kell 16:00“
Pakkumises peavad olema alljärgnevad dokumendid:
1. sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne pakkumissumma eurodes;
2. juriidilisel isikul koopia registrikaardist, koopia põhikirjast ja äriühingu põhikirja kohase pädeva organi otsus pakkumisel osalemiseks, vara ostmiseks kehtestatud tingimustel ning esindajale volituste andmine ning füüsilisel isikul passi koopia;
3. esindamise puhul esindamissõigust tõendavad dokumendid, esindaja passi koopia;
4. arveldusarve number, arve valdaja ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha;
5. panga poolt originaalpitseriga tõestatud maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta.
Ostja kannab ostuhinna lepingu sõlmimise päevaks üle notariaalse deposiidi korras. Enampakkumise võitja poolt sisse makstud tagatisraha võetakse arvesse vastastikuse tasaarvestuse teel ostuhinna tasumisel, teistele enampakkumise osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Notariaalse müügilepingu sõlmimisel kannab kõik lepingu sõlmimise, notariaalse deposiidi kulud ostja.
Enampakkumise osavõtutasu ei tagastata.
Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma SA Narva Haigla arvelduskontole ЕЕ722200221018479486 Swedbank vähemalt kolm tööpäeva enne pakkumuste esitamist.
Lisainfo telefonil: 35 71 8033571 844 e-post:  haigla@narvahaigla.ee

 
SA Narva  Haigla  kuulutab välja ideekonkursi 2020.a. seinakalendri  eskiisi  kujundamiseks.
 
Informatsiooni pakkumise ettevalmistamise kohta  võib saada tööpäevadel kell 8.00 – 12.30 ja 13.00 – 16.30 aadressil: Narva, Haigla tn 7, SA Narva Haigla sekretäri kabinet, tel. 35 71 800,
 
 
 Ettepanekud esitada mitte hiljem kui 07.11.2019.

                                                                                                                            (Kuulutus on aegunud)
SA  NARVA HAIGLA  korraldab hinnapakkumiste kogumist  кorpusmööbli  ostmiseks haigla osakondadele 2019 aastas.
 
Informatsiooni hinnapakkumise ettevalmistamise kohta  võib saada tööpäevadel kell 8.00 – 12.30 ja 13.00 – 16.30 aadressil: Narva, Haigla tn 7, SA Narva Haigla sekretäri kabinet, tel. 35 71 800.
 
Ettepanekud esitada mitte hiljem, kui 11.10.2019.
 

 
                                                                                               Uuendatud seisuga  23.08.2019.a.
 
Käesolev hangete plaan on indikatiivne (sealhulgas hangete väljakuulutamise tähtajad) ja on ette nähtud kasutamiseks SA Narva Haiglas, kui töödokument. 
SA Narva Haigla jätab omale õiguse korrekteerida objekti ostutingimusi, lepingu kehtimise tähtaegu ja lepingu avaldamise hilisemat tähtaega, kui see peaks osutuma vajalikuks. 
 
SA NARVA HAIGLA HANKEPLAAN 2019. AASTAKS  
1. Majandusteenistus
Hanke nimetus
(objekt)
Lepingu kehtimise eeldatav aeg
Hanke
väljakuulutamise
eeldatav aeg
Hankemenetluse
liik
 
Külma vee peatorustiku ja sulgearmatuuri väljavahetamine
 (Vestervalli  tn 15, Narva)
 
mai - juuli 2019
1. kvartal
 
Hinnapakkumuste kogumine
Ventilatsioonitorude puhastamine.
 
veebruar - märts 2019
 
1. kvartal
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Diiselgeneraatori tehnohoole.
 
48 kuud alates lepingu sõlmimise päevast
 
 
1. kvartal
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Metallpanduse ja sissepääsu Haigla tn 1 poolt rajamise ning Erakorralise meditsiini kliiniku ajutise asukoha ruumide remonditööde tegemine.
 
veebruar - märts 2019
 
 
1. kvartal
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Parkimiskohtade rent Narvas aadressil Vestervalli  tn 15 asuva SA Narva Haigla polikliiniku hoone juures.
 
36 kuud alates lepingu sõlmimise päevast
 
 
1. kvartal
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Ehitusprojekti „SA Narva Haigla erakorralise meditsiini osakonna  hoone renoveerimine“  ekspertiisi tegemine.
 
veebruar - aprill 2019
 
 
1. kvartal
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Kompetentse ja kogenud isiku leidmine projektide „SA Narva Haigla erakorralise meditsiini osakonna  hoone renoveerimine“, „Keldriruumide SA Narva Haigla personali riietusruumideks rekonstrueerimine (Haigla tn 1, Narva)“ ja  „Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteemii paigaldamine (Haigla tn 1, Narva)“ realiseerimise halduseks ning tehniliseks juhtimiseks .
 
märts 2019 - veebruar 2020
 
 
1. kvartal
 
Hinnapakkumuste kogumine
EMO remont.
Garderoobide remondi- ja ehitustööd aadressil Haigla tn 1, Narva.
ATS rekonstrueerimine aadressil Haigla tn. 1, Narva.
 
 
märts 2019 – veebruar 2020
 
 
2. kvartal
 
 
Riigihange
Ambulatoorsete vastuvõttude ruumi projekteerimine ja ehitus (Haigla tn 1, Narva)
 
 
mai 2019 - mai 2020
 
 
2. kvartal
 
 
Riigihange
Valvepostide ruumide remont
(1. ja 2. korrus, Haigla tn 5, Narva)
 
mai – juuli 2019
 
2. kvartal
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Akende ekspertiis (Haigla tn 3, Narva).
 
juuni 2019
 
4. kvartal
 
Hinnapakkumuste kogumine
Purskkaevu remont.
 
maijuuli 2019
 
2. kvartal
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
SA Narva Haigla kliimaseadmete, tuletõrjeklappide ja suitsuandurite hooldus
 
60 kuud alates lepingu sõlmimise päevast
 
2. kvartal
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Piksekaitse täiskontroll
(Haigla tn 3, 5 ja 9 Narva)
 
mai - juuni 2019
 
 
2. kvartal
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Haigla hoonete küttesüsteemide survepesu
 
juuni 2019
 
2. kvartal
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Sisekliiniku valveõe postide mööbli ost
 
mai 2019
 
2. kvartal
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Külma ja kuuma vee peatorustiku remont,  sulgearmatuuri väljavahetamine
(Haigla tn 1, Narva, 6-korruseline ja 3-korruseline hooneosa)
 
 
maijuuni 2019
 
 
2. kvartal
 
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Vanade väljatõmbeventilatsiooni-süsteemide remont (Haigla tn 5 ja 9 ning Vestervalli  tn 15, Narva)
 
juuliaugust 2019
 
 
3. kvartal
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Tuletõrjekraanide rõhu kontrollimine
 
 
august 2019
 
3. kvartal
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Haigla osakondade vahetusvaipade üüriteenus
 
01.08.2019 - 31.07.2024
 
3. kvartal
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Pesumaja teenuse osutamine (meditsiinitöötajate riietus)
 
12 kuud alates lepingu sõlmimise päevast (05.10.2018-04.10.2019)
 
3. kvartal
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Soojussõlmede uste vahetus
(Haigla tn 3, 5 ja 7 ning
 Vestervalli  tn 15, Narva)
 
oktoober 2019
 
3. kvartal
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Haigla territooriumi välisvalgustuse projekt
 
oktoober 2019
 
3. kvartal
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Labori ventilatsiooni projekt
(1. korrus, Haigla tn 3, Narva)
 
oktoober - november 2019
 
3. kvartal
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Ventilatsiooni projekt
(Haigla tn 5, Narva)
 
oktoober - november 2019
 
3. kvartal
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Joogivee hange haigla osakondade veeautomaatidesse
 
36 kuud
 
3. kvartal
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
 
 
2. Meditsiiniseadmed, abivahendid
Hanke nimetus
(objekt)
Lepingu
kehtimise
eeldatav aeg
Hanke
väljakuulutamise
eeldatav aeg
Hankemenetluse
liik
 
Operatsioonilaud
 
märts 2019
 
1. kvartal
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Digitaalne mammograaf
 
3. kvartal 2019
 
1. kvartal
 
Riigihange
 
Histoloogiliste lõikude katteklaasiga katmise seade
 
2. kvartal 2019
 
1. kvartal
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Videokolonoskoop
 
2. kvartal 2019
 
1. kvartal
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Videogastroskoop
 
2. kvartal 2019
 
1. kvartal
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Keskseiresüsteem (6+1)
 
2. kvartal 2019
 
4. kvartal
 
Riigihange
 
Portatiivne ultraheliaparaat
 
2. kvartal 2019
 
2. kvartal
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
СPAP-mask
 
2. kvartal 2019
 
4. kvartal
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Sünnitusvoodi
 
2. kvartal 2019
 
2. kvartal
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
STAN tüüpi KTG-aparaat
 
3. kvartal 2019
 
3. kvartal
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Funktsionaalne voodi adipoossetele haigetele
 
3. kvartal 2019
 
3. kvartal
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
EndoBase salvestussüsteemi lahendus
 
4. kvartal 2019
 
3. kvartal
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Voodikappide hankimine sisehaiguste osakonda
 
4. kvartal 2019
 
3. kvartal
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Multifiltr tüüpi erakorralise hemodialüüsi-, hemosorbtsiooni- ja plasmafereesiaparaat
 
4. kvartal 2019
 
4. kvartal
 
Lihthange
 
Tõmbekapp reaktiivide hoidmiseks
 
4. kvartal 2019
 
4. kvartal
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Defibrillaator
 
4. kvartal 2019
 
4. kvartal
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
 
3. Muud hanked
Hanke nimetus
(objekt)
Lepingu kehtimise eeldatav aeg
Hanke
väljakuulutamise
eeldatav aeg
Hankemenetluse
liik
 
Meditsiinitehnikaga varustatud kiirabiauto
 
4. kvartal 2019
 
2. kvartal 2019
 
Riigihange
 
 
Regulaarsete hangete plaan kaupade ja teenuste ostmiseks SA Narva Haiglale 2019 aastal.       
1. Infotehnoloogia.
 Hanke (objekti) nimetus
Hankelepingu planeeritud kehtivusaeg
Hanke väljakuulutamise planeeritud aeg
Hanke staatus
 
Kassettide täitmine.
 
12 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
4 kvartal 2019
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Süsteemi plokkide hange.
 
12 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
4 kvartal 2019
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Infosüsteemi ROOL arendamine ja teenindamine.
 
24 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
4 kvartal 2019
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
2. Majandusteenistus.
 Hanke (objekti) nimetus
Hankelepingu planeeritud kehtivusaeg
Hanke väljakuulutamise planeeritud aeg
Hanke staatus
 
Pesemisvahendite hange.
 
12 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
1 kvartal 2019
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Suverehvide hange.
 
12 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
 
1 kvartal 2019
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Koristus inventari hange.
 
12 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
1 kvartal 2019
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Kolme parkimiskoha rent  (Haigla 1).
 
12 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
1 kvartal 2019
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Osakonna kardinate hange.
 
1 -2 kvartal 2019
 
1 kvartal 2019
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Vooditarvete hange.
 
2 kvartal 2019
 
1 kvartal 2019
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Sideteenuste hange.
 
36 kuud
 
1 kvartal 2019
 
Riigihange
 
Patsiendi riiete hange.
 
2 kvartal 2019
 
1 kvartal 2019
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Olemasolevate elektrikilpide revision koos automaatkaitsmete vahetamisega.
Teostusprojekti täitmine elektrimõõtmiste tegemine.  Haigla 7  и Haigla 9 hoonete audit ja tunnistuste saamine.
 
 
1 kvartal 2019
 
1 kvartal 2019
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Elektrienergia hange.
 
12 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
2 kvartal 2019
 
Ühishankes osalemine
 
Osakondade pehme mööbli hange.
 
3-4 kvartal 2019
 
2 kvartal 2019
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Tualett-tarvete  hange.
 
12 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
2 kvartal 2019
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Pesumaja teenuste hange.
 
12 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
2 kvartal 2019
 
Riigihange/Lihthange
 
Majapidamis kottide hange.
 
24 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
2 kvartal 2019
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Eri- ja tööriiete hange.
 
2 kvartal 2019
 
2 kvartal 2019
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Haigla hoonete küttesüsteemi läbipesu.
 
2 kvartal 2019
 
2 kvartal 2019
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
 
Piksekaitse täielik kontroll  (Haigla 3, 5, 9).
 
 
2 kvartal 2019
 
2 kvartal 2019
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Tuleohutus alaste praktiliste ja teoreetiliste õppuste läbiviimine (s.h õppe evakuatsiooni läbiviimine).
 
 
2-3 kvartal 2019
 
2 kvartal 2019
 
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
 
Osakondade  kõva mööbli hange.
 
3 – 4 kvartal 2019
 
3 kvartal 2019
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Leiva- ja saiatoodete hange.
 
12 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
3 kvartal 2019
 
Lihthange
 
 
Liha- ja kalatoodete hange.
 
12 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
3 kvartal 2019
 
Lihthange
 
 
Puu- ja juurviljade hange.
 
12 kuud lepingut sõlmimise päevas
 
3 kvartal 2019
 
Lihthange
 
 
UPS süsteemi remont montaa˛ seadistamine, mõõtmine, mittevastavate väljavahetamine (Haigla 1, 3, 5, 7).
 
3-4 kvartal 2019
 
3 kvartal 2019
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Kütuse hange.
 
36 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
4 kvartal 2019
 
 
Riigihange
 
Sõidukite talverehvide hange.
 
12 kalendrikuud lepingu sõlmimise päevast
 
4 kvartal 2019
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Gastronoomiliste kaupade hange. 
 
 
12 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
4 kvartal 2019
 
Lihthange
 
 
Piimatoodete hange.
 
12 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
4 kvartal 2019
 
Lihthange
 
 
Bakaalkaupade hange.
 
12 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
4 kvartal 2019
 
Lihthange
 
3. Meditsiiniseadmed, abimaterjalid.
 Hanke (objekti) nimetus
Hankelepingu planeeritud kehtivusaeg
Hanke väljakuulutamise planeeritud aeg
Hanke staatus
 
Glükomeetrite ja veresuhkru määramise testribade hange.
 
24 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
2 kvartal 2019
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Röntgeniseadmete hooldus.
 
 
24 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
2 kvartal 2019
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Osteosünteesi materjalide hange.
 
 
24 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
2 kvartal 2019
 
Hinnapakkumuste kogumine/Lihthange
 
Steriilsete pakkematerjalide hange.
 
24 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
2 kvartal 2019
 
Hinnapakkumuste kogumine.
 
Aspiratsiooni tarvikute hange.
 
24 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
3 kvartal 2019
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Perfuusori süstalde,  infusioonisüsteemide, vereülekandesüsteemide, perfusiooni pikenduste hange.
 
 
24 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
3 kvartal 2019
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Hüsteroskoopiliste ja artroskoopiliste süsteemide, intraoperatiivsete laparoskoopiliste insuflatsioonsete operatsioonisüsteemide hange
 
 
36 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
3 kvartal 2019
 
Hinnapakkumuste kogumine.
 
Õmblusmaterjalide ja obturatorite hange.
 
24  kuud lepingu sõlmimise päevast
 
 
3 kvartal 2019
 
Lihthange
 
Kuuldeapparaatide hange.
 
12 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
3 kvartal 2019
 
Lihthange
 
Steriilsete pakkematerjalide hange.
 
24 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
4 kvartal 2019
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
4. Ülemõde. 
 Hanke (objekti) nimetus
Hankelepingu planeeritud kehtivusaeg
Hanke väljakuulutamise planeeritud aeg
Hanke staatus
 
Lastetoidu ostmine (TAI leping).
 
12 kuud lepingu sõlmimise päevast (2019 aastaks)
 
2 kvartal 2019
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
5.  Kantselei.
 Hanke (objekti) nimetus
Hankelepingu planeeritud kehtivusaeg
Hanke väljakuulutamise planeeritud aeg
Hanke staatus
 
Säilitustähtaja ületanud dokumentide hävitamine.
 
 
kuni 2019 aasta lõpuni
 
3-4 kvartal 2019
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
6. Med. statistika. 
 Hanke (objekti) nimetus
Hankelepingu planeeritud kehtivusaeg
Hanke registris väljakuulutamise planeeritud aeg
Hanke staatus
 
Meditsiiniliste blankettide soetamine.
 
12 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
 
4 kvartal 2019
 
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
7. Apteek.
 Hanke (objekti) nimetus
Hankelepingu planeeritud kehtivusaeg
Hanke väljakuulutamise planeeritud aeg
Hanke staatus
 
 
 
Enteraalse toidu hange.
 
36 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
1 kvartal  2019
 
Hinnapakkumuste kogumine
 
Ravimite Prednisolum, Metoclopramidum, Norepinephrinum.
 
 
24 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
1 kvartal 2019
 
Lihthange
 
Preparaat Conestatum alfa (B06AC04) hange.
 
 
 
24 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
1 kvartal 2019
 
Riigihange
 
Kõhukinnisuse vastaste ravimite (A06) ostmine.
 
24 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
1 kvartal 2019
 
Hinnapakkumuste kogumine.
 
Ravimite Dopaminum, Dobutaminum, Glyceroli trinitras, Torasemidum ostmine.
 
24 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
1 kvartal 2019
 
Lihthange.
 
Põletiku, reumavastased  ained.
 
24 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
3 kvartal 2019
 
Lihthange.
 
Valuvaigistid.
 
24 kuud lepingu sõlmimise päevas
 
3 kvartal 2019
 
Hinnapakkumuste kogumine.
 
Desinfektsioonivahendite ja käte antiseptikumide hange.
 
24 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
3 kvartal 2019
 
Lihthange.
 
Süstalde hange.
 
36 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
3 kvartal 2019
 
Hinnapakkumuste kogumine.
 
Albuminum humanum.
 
36 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
3 kvartal 2019
 
Hinnapakkumuste kogumine.
 
Ravimite ostmine.
 
24 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
3 kvartal 2018
 
Hinnapakkumuste kogumine.
 
Üldise mõjuga anesteetikumide hange.
 
24 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
3 kvartal 2019
 
Hinnapakkumuste kogumine.
 
Röntgen kontrastainete hange.
 
36 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
4 kvartal 2019
 
Lihthange.
 
 
Haavageeli ja haavaloputuslahuse ostmine.
 
36 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
4 kvartal 2019
 
Hinnapakkumuste kogumine.
 
Mittesteriilsete kinnaste hange.
 
36 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
4 kvartal 2019
 
Riigihange.
 
Vere ja verepreparaatide hange.
 
12 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
4 kvartal 2019
 
Riigihange.
 
Tromboosivastased ained (B01A).
 
24 kuud lepingu sõlmimise päevast
 
4 kvartal 2019
 
Riigihange.

 


SA Narva Haigla
SA Narva Haigla