Informatsioon Kaebuste menetlemise korrast

 Lugupeetud patsiendid!

Kui Teil tekkis probleeme või kaebusi tervishoiuteenuse saamisel, mida Te ei saanud lahendada osakonna administratsiooni esindajatega, siis on Teil võimalus pöörduda :

 

 


Informatsioon Kaebuste menetlemise korrast SA Narva Haiglas

 
Narva Haiglas kehtib „Kaebuste menetlemise kord SA Narva Haigla“.
Antud korra eesmärgiks on osutatavate tervishoiuteenuste kvaliteedi parandamine.
 
Kes võivad kaebusega pöörduda?
Kaebusega võivad haigla administratsiooni poole pöörduda kõik patsiendid, sugulased ja teised haigla kliendid.
Kaebuste lahendamine toimub vastavalt isikuandmete kaitse alase seadusandluse nõuetele. Kui kaebaja on kolmas isik (s.o. mistahes muu isik, kes ei ole patsient ise) andmete subjekti (patsiendi) suhtes ning vastus eeldab kaebajale patsiendi meditsiiniliste andmete edastamist, siis peab kaebaja kinnitama enda volitusi meditsiiniliste isikuandmete saamiseks.
Patsient võib anda edasi esindusõigust kaebajale digitaalselt allkirjastatud või notariaalselt kinnitatud volikirja alusel. 
 
Kuhu kaebusega pöörduda?
Kõige parem on pöörduda administratsiooni poole kirjalikult, täites vastava formulaari (saate õdede postidelt, registratuuridest, INFOst, mis asub kuuekorruselise hoone esimesel korrusel, haigla kantseleist) või kirjutades vabas vormis avalduse.
Avalduse võib saata posti teel aadressile  Haigla 7, 2014 Narva või tuua tööpäeviti 08:00 – 16:00 haigla kantseleisse.
Kaebuse võib saata ka elektroonselt aadressile haigla@narvahaigla.ee 
 
Kuidas kaebust menetletakse?
Kõikide kaebuste alusel viiakse läbi ametkondlik sisejuurdlus, mille alusel vajadusel  võetakse tarvitusele vajalikud administratiivsed ja organisatoorsed meetmed.
 
Kuidas toimib tagasiside?
Kõik avaldajad saavad kuu jooksul kirjaliku vastuse avalduses osutatud aadressil.
Avaldaja ei saa kirjalikku vastust, kui ta seda ei soovi ja sellest avalduses kirjutas.
 
Milliseid kaebusi ei menetleta?
Ei menetleta anonüümseid kaebusi.
 
  
SA Narva Haigla
administratsioon